Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pożegnanie z węglem

· Obama wkrótce ogłosi nowy plan redukcji gazów cieplarnianych ·

Przed niewiele ponad rokiem od wyborów i kilka miesięcy przed szczytem ONZ w Paryżu poświęconym klimatowi, Obama rozpoczyna nową kampanię na rzecz ochrony środowiska. Prezydent Stanów Zjednoczonych przygotowuje się do ogłoszenia szerokiego programu, który ma na celu drastyczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, pochodzących z ropy naftowej, węgla i gazu ziemnego, a także promocję rodzajów energii, które nie przyczyniają się do ocieplenia planety, a więc energii słonecznej, eolicznej i nuklearnej. Jest to próba – mówią analitycy – kompleksowego zmiany amerykańskiej polityki ekologicznej w obliczu nadzwyczajnego wzrostu ekonomicznego Chin, Indii i Ameryki Łacińskiej. 

Wszystko zaczęło się od wideo zamieszczonego w sobotę na koncie Facebook Białego Domu. Plan będzie «największym i najważniejszym krokiem, jaki został kiedykolwiek podjęty, aby walczyć ze zmianami klimatycznymi», powiedział Obama w przesłaniu wideo. Oficjalne jego podpisanie odbędzie się dzisiaj, lecz tymczasem do mediów przedostały się już pewne informacje. Według «New York Times'a» plan przewiduje w szczególności zmniejszenie emisji o 32 proc. w stosunku do poziomu z 2005 r. do 2030 r. Jednocześnie prezydent chce, aby stosowanie energii odnawialnych zwiększyło się z 22 proc. do 28 proc. Są to środki, które razem z innymi krokami, przewidzianymi przez plan, mogłyby doprowadzić, według oszacowań, do zamknięcia setek elektrowni węglowych, a jednocześnie do gwałtownego wzrostu produkcji czystej energii, poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł, takich jak urządzenia eoliczne lub słoneczne. Energia nuklearna – mówią analitycy – będzie odgrywała jeszcze pewną rolę, ale mniejszą, zważywszy na fakt, że w Stanach Zjednoczonych obecnie budowanych jest tylko pięć elektrowni. «Klimat – podkreślił Obama w przesłaniu wideo – zmienia się w sposób, który ma wielki wpływ na naszą gospodarkę, nasze bezpieczeństwo i nasze zdrowie. I nie jest to opinia, lecz fakt». Plan stawia przed każdym Stanem konkretny cel do zrealizowania, lecz nie narzuca sposobu, w jaki należy to uczynić. Jednocześnie ponagla do działania, wzywając Stany, by przedstawiły swoje wstępne plany do końca 2016 r., a ostateczne do końca 2018 r.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI