Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Powrót z wygnania

· ​Podczas audiencji generalnej Franciszek wzywa ojców i matki, by w pełni wypełniali swoją rolę wychowawczą ·

Papież kieruje nowy apel w sprawie prześladowanych chrześcijan i zachęca do modlitwy za katolików chińskich

«Przyszedł czas, by ojcowie i matki wrócili ze swojego wygnania – ponieważ sami opuścili obszar wychowania dzieci i udali się na wygnanie - i by w pełni wypełniali swoją rolę wychowawczą». Zalecił to Papież Franciszek podczas audiencji generalnej w środę 20 maja rano. Kontynuując refleksje na temat rodziny z licznymi wiernymi obecnymi na placu św. Piotra, Papież wyraził nadzieję, «że Pan da rodzicom tę łaskę, by nie opuszczali dobrowolnie obszaru wychowania dzieci». A mogą to uczynić tylko, wyjaśnił, «miłość, czułość i cierpliwość».

W dużej części wzbogacając przygotowany tekst przemyśleniami zaczerpniętymi z własnego doświadczenia, Papież wyszedł od założenia, że dzieci wychowuje się przez przykład. «Jeśli wy, rodzice – stwierdził – mówicie dzieciom: 'Wejdźmy na te schodki' i bierzecie je za rękę, a potem krok za krokiem z nimi wchodzicie, wszystko pójdzie dobrze. Lecz jeśli mówicie: 'Wejdź tam!', rozdrażniacie dzieci, żądacie, by robiły rzeczy, których nie potrafią». I podkreślił konieczność relacji opartych na równowadze: «Dzieci – zachęcił – słuchajcie rodziców. A wy, rodzice, nie rozdrażniajcie dzieci, żądając od nich rzeczy, których nie potrafią». Ponadto Papież mówił o niemoralnym instrumentalnym wykorzystywaniu dzieci w konfliktach małżeńskich, a przede wszystkim zerwanie «przymierza edukacyjnego między rodziną i społeczeństwem, między rodziną i szkołą, ponieważ podważone zostało wzajemne zaufanie».

Na zakończenie spotkania, Franciszek jak zwykle pozdrowił różne grupy pielgrzymów, przybyłych z całego świata. Czyniąc to, skierował dwa apele: w sprawie Chin i współczesnych męczenników chrześcijańskich. W pierwszym nawiązał do święta Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, 24 maja, które katolicy chińscy obchodzą w sanktuarium Szeszan w Szanghaju. I prosił Matkę Bożą, by pomogła im «być zawsze wiarygodnymi świadkami w swoim ludzie i żyć w duchowym zjednoczeniu z opoką Piotrową». W drugim apelu przyłączył się do propozycji Konferencji Episkopatu Włoch, by modlić się podczas wigilii Zesłania Ducha Świętego za «braci i siostry wygnanych lub zabitych tylko dlatego, że są chrześcijanami» i prosić «by położono kres tej niedopuszczalnej zbrodni».

Katecheza Papieża 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI