Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Powrót do sacrum

· Podczas Mszy św. w uroczystość Bożego Ciała Papież potwierdza wartość kultu eucharystycznego i adoracji Najświętszego Sakramentu ·

Świat potrzebuje sacrum. Jego zanik «nieuchronnie zubaża kulturę», co rodzi ryzyko, jego miejsce zajmą «liczne surogaty występujące w konsumpcjonistycznym społeczeństwie, inne rytuały i inne znaki, które z większą łatwością mogłyby stać się bożkami». Obchody uroczystości Bożego Ciała – Msza św. w bazylice św. Jana na Lateranie i procesja z Najświętszym Sakramentem do bazyliki Matki Bożej Większej, która odbyła się w czwartek wieczorem 7 czerwca – była dla Benedykta XVI okazją do potwierdzenia kilku  istotnych elementów nauczania o kulcie i sakralności Eucharystii. Dwa aspekty – zauważył Papież – w ostatnich czasach ucierpiały na skutek «jednostronnej interpretacji Soboru Watykańskiego II» i «pewnego niezrozumienia autentycznego przesłania Pisma Świętego».

Według Papieża należy przede wszystkim potwierdzić znaczenie adoracji eucharystycznej jako «aktu wiary i modlitwy, skierowanego do Pana Jezusa, realnie obecnego w Sakramencie Ołtarza». Aspekt ten nie jest sprzeczny z centralną rolą celebracji, podczas której «Pan wzywa swój lud i gromadzi go wokół podwójnego stołu Słowa i Chleba życia, karmi go i jednoczy z sobą w składaniu Ofiary».

W rzeczywistości, uściślił Papież, «kult Najświętszego Sakramentu stanowi niejako duchowe środowisko, w którym wspólnota może odprawiać  dobrze i w prawdzie Eucharystię».

Właśnie trwanie w ciszy na kolanach przed Najświętszym Sakramentem jednoczy kapłaństwo powszechne z kapłaństwem służebnym i stanowi  «jedno z najbardziej autentycznych doświadczeń w naszym byciu Kościołem».

Również w odniesieniu  do sakralności Eucharystii Papież zachęcił do nieulegania pewnej zeświecczonej mentalności, która pozbawia ją treści. Jezus, przypomniał Benedykt XVI, «nie zniósł sacrum, lecz doprowadził je do pełni». Dlatego zachowuje ono  wymiar «prawdziwszy, bardziej wyrazisty», a także «funkcję edukacyjną» zwłaszcza w odniesieniu do  wychowywania młodzieży.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI