Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Powrót do dawnego piękna

· ​W przesłaniu na 1 września Patriarcha Bartłomiej łączy środowisko i kulturę ·

Mobilizacja sił w walce o ochronę środowiska w jego najszerszym rozumieniu, to znaczy jako „harmonijne połączenie środowiska naturalnego i kulturalnego rodzaju ludzkiego”. I modlitwa o „zachowanie naszego wspólnego domu naturalnego i kulturowego od wszelkiego zagrożenia i zniszczenia”. Apelem o to kończy się przesłanie Ekumenicznego Patriarchy Bartłomieja, arcybiskupa Konstantynopola, opublikowane z okazji Dnia Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego, który Kościół prawosławny będzie obchodził jutro, 1 września, w dniu rozpoczęcia roku kościelnego. Bartłomiej łączy środowisko z kulturą: „Są powiązane, mają taką samą wartość, są zamienne. Świat, który otacza ludzkość, został stworzony przez jedno nakazujące słowo: „Niechaj się stanie” (por. Rdz 1, 3, 6, 14). Kultura została stworzona przez człowieka wyposażonego w racjonalny umysł, tak więc również szacunek dla niej jest oczywisty i obowiązkowy”.

Dzisiejszy szybki postęp technologiczny oraz możliwości i ułatwienia, jakie daje on współczesnemu człowiekowi – pisze zwierzchnik prawosławny – „nie powinny nas odwodzić od poważnego rozważania, przed każdym przedsięwzięciem technologicznym, szkód, jakie powoduje ono w środowisku naturalnym i w społeczeństwie, a w następstwie także niekorzystnych konsekwencji tego”. Konieczna jest „nieustanna czujność, wychowywanie i nauczanie, aby jasno uświadamiać związek aktualnego kryzysu ekologicznego z ludzkimi namiętnościami, jak chciwość, zachłanność, egoizm, drapieżna żarłoczność, których skutkiem i owocem jest kryzys środowiska, który przeżywamy. Toteż jedyną drogą jest – zauważa Patriarcha Ekumeniczny – powrót do antycznego piękna ładu i ekonomii, umiaru i ascezy, które mogą prowadzić do mądrego zarządzania środowiskiem naturalnym. W szczególności zachłanność wraz z zaspokajaniem potrzeb materialnych prowadzi niewątpliwie do ubóstwa duchowego człowieka, które pociąga są sobą niszczenie środowiska naturalnego”. 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

8 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI