Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Powrót do Chrystusa

· Została otwarta w Rzymie 27. Kapituła Generalna salezjanów ·

Nowy zapał i nowy impuls do tego „aby nasze życie osób konsekrowanych było autentyczne i stało się naprawdę wiarygodnym świadectwem”, może wynikać z uświadomienia sobie na nowo piękna wyboru życia w służbie Ewangelii i pełnienia misji, która w przypadku salezjanów polega na niesieniu młodym ludziom miłości Boga.

Mówił o tym dziś rano w Rzymie prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, kard. João Braz de Aviz w swoim wystąpieniu na rozpoczęcie 27. Kapituły Generalnej salezjanów. Purpurat zachęcał do „życia proroctwem komunii i braterstwa” i przypomniał, że podstawowymi cechami tożsamości wszystkich osób konsekrowanych są: „wybór Boga, wyrażający się w praktykowaniu rad ewangelicznych, życie braterskie we wspólnocie i misja”.

Kapitułę generalną, która zakończy prace 12 kwietnia, a której temat brzmi: „Świadkowie ewangelicznego radykalizmu. Praca i umiarkowanie”, rozpoczęło przemówienie przełożonego generalnego salezjanów, ks. Pascuala Chaveza Villanuevy, który zaznaczył, że „tym, co nas niepokoi, nie jest przyszłość zgromadzenia, jak gdyby chodziło o przetrwanie, ale raczej nasza zdolność do proroctwa, to znaczy nasza tożsamość charyzmatyczna, nasza pasja apostolska”, czyli prawdziwa wartość społeczna i eklezjalna.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

13 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI