Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Powody niezaprzeczalnego zaangażowania w dziedzinie mariologii

· Od Pawła VI do Benedykta XVI ·

Dziś, po blisko 50 latach, możemy z pogodnym obiektywizmem ocenić epokowe znaczenie VIII rozdziału Konstytucji Lumen gentium , który niczym ziarno rzucone w dobrą glebę zaowocował bogatym rozwojem studiów maryjnych.

Myślę, że spośród różnych czynników można wyróżnić trzy, które w istotny sposób przyczyniły się do nowego rozwoju mariologii naukowej na wysokim poziomie teologicznym, który zdołał nadać nowy kształt nie tylko nauczaniu doktrynalnemu na temat Maryi, ale także pobożności ludu chrześcijańskiego i jego duchowości. Mam na myśli rolę magisterium papieskiego, pewne dynamiczne warsztaty studiów maryjnych i, wreszcie, zdrowe podejście metodologiczne, wypracowane przez hermeneutykę ciągłości, otwartą na rozwój.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI