Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Potrzeby są jeszcze liczne

· Przemówienie Pawła VI do duchowieństwa Rzymu z 25 lutego 1974 r. ·

«Potrzeby są jeszcze liczne, a my, którzy chcemy widzieć w bliźnim cierpiącego Chrystusa, który oczekuje od nas, że Go rozpoznamy i będziemy Mu służyli, musimy mnożyć nasze oddanie i nasze umiejętności, by nie zawieść dzisiejszych wymogów naszego wielkodusznego i skutecznego zainteresowania». 

Tak mówił 25 lutego 1974 r. Paweł VI w swoim słynnym przemówieniu do duchowieństwa diecezji Rzymu. «Oby nasze zainteresowanie kwestiami charytatywnymi i społecznymi – mówił Montini – nie było kosztem naszej działalności ściśle religijnej, zarówno w życiu osobistym, jak i wspólnotowym. Głoszenie Słowa Bożego i posługa Łaski muszą mieć zawsze pierwszeństwo, zarówno z uwagi na rzeczywistość ich wartości religijnych, jak i po to, by uniknąć zagrożenia, że ich brak osłabi prawdziwe aspiracje i niestrudzoną energię moralną, której chrześcijańska działalność społeczna nie może być pozbawiona».

Paweł VI konkluduje kierując do «waszego kapłańskiego sumienia dwa zalecenia, z których ścisłym przestrzeganiem jest dziś związana w pewnych przypadkach wasza autentyczna wierność Chrystusowi i Kościołowi: umiejcie być naprawdę oderwani od pieniędzy i zysków ekonomicznych, związanych ze zręcznymi manewrami, z działalności religijnej na waszą korzyść; i umiejcie być wobec siebie surowi, by zachować przejrzystość i czystość obyczajów, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych (por. Mt 5, 28), nie ulegając w swoim postępowaniu niekonsekwentnemu i być może śmiercionośnemu permisywizmowi, o którym dziś niestety tak wiele się mówi».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI