Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Potrzeby ludzi ubogich

· Podczas modlitwy Anioł Pański Papież przypomina, że Bożą logiką jest dzielenie się ·

Patrzenie w drugą stronę, gdy spotyka się ubogich, jest „uprzejmym sposobem” powiedzenia: „radźcie sobie sami”. Papież Franciszek nie używa oględnych słów, przestrzegając chrześcijan przed niebezpieczeństwem przyzwyczajenia się do logiki świata, zgodnie z którą „każdy winien myśleć o sobie” i przedkładać własne potrzeby nad potrzeby bardziej potrzebujących. Ale „to nie jest sposób postępowania Jezusa, to jest egoizm”, przypomniał podczas modlitwy Anioł Pański w niedzielę 3 sierpnia na placu św. Piotra, rozważając fragment Ewangelii mówiący o rozmnożeniu chlebów i ryb.

Papież zachęcił do zwrócenia uwagi na „trzy przesłania” zawarte w tym wydarzeniu. Przede wszystkim współczucie, które wyraża postawa Jezusa; w obliczu tłumu nie okazuje On „zniecierpliwienia”, lecz utożsamia się „z cierpieniem innych, aż do wzięcia go na siebie”. W ten sposób uczy nas uświadamiania sobie, że „nasze potrzeby, nawet uzasadnione, nie będą nigdy tak palące, jak potrzeby ludzi biednych”. Oni bowiem – przestrzegł Biskup Rzymu – „nie mają środków niezbędnych do życia, nie mają co jeść, w co się ubrać, nie mogą zaopatrzyć się w lekarstwa”.

Z tego wynika drugie przesłanie: dzielenie się. Podczas gdy uczniowie – zauważył Papież Franciszek – radzą Mu odesłać tłumy „aby mogły udać się do wiosek i zakupić pożywienie”, Jezus „myśli zgodnie z logiką Bożą, czyli logiką dzielenia się”. Poleca im, by nakarmili ludzi „tymi kilkoma chlebami i rybami”, które „podzielone i pobłogosławione przez Boga, starczyły dla wszystkich”. Cud ten „nie był magią, lecz był 'znakiem': znakiem który zachęca do wiary w Boga, Ojca opatrznościowego, który sprawia, że nie brakuje nam 'chleba naszego powszedniego', jeśli umiemy dzielić się nim jak bracia”.

I w końcu przesłanie o Eucharystii, którą zapowiadał cud rozmnożenia chlebów. Błogosławieństwo przed rozdzieleniem chlebów ludziom „jest tym samym gestem – zauważył Papież – który Jezus uczyni w czasie Ostatniej Wieczerzy, gdy ustanowi wieczną pamiątkę swej odkupieńczej Ofiary. W Eucharystii bowiem Chrystus „daje nam nie jakiś chleb”, ale „daje samego siebie, ofiarowując się Ojcu z miłości”. My także, zalecił na zakończenie Papież – „winniśmy iść na Mszę św. z tymi samymi uczuciami Jezusa, to znaczy współczuciem i wolą dzielenia się”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI