Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Potrzeba reakcji zbiorowej

· Papież przypomina uczestnikom COP 22 o związku między zmianami klimatu i ubóstwem ·

Trzeba „działać bez zwłoki”, z wolnością „od presji politycznych i ekonomicznych, przezwyciężając partykularne interesy i postawy” w walce ze zmianą klimatyczną i z ubóstwem. Papież Franciszek przypomniał o tej „wielkiej odpowiedzialności etycznej i moralnej” uczestnikom COP 22, konferencji poświęconej klimatowi, która odbywa się w Marrakeszu w dniach od 7 do 18 listopada.

W przesłaniu skierowanym do ministra spraw zagranicznych i współpracy Królestwa Marokańskiego i przewodniczącego 22. sesji Konferencji państw-stron ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych Papież przypomniał, że odbywa się ona „parę dni po wejściu w życie porozumienia z Paryża”. Jego przyjęcie – zauważył – „jest mocnym uświadomieniem sobie, że działanie indywidualne lub narodu nie jest wystarczające”, natomiast potrzebna jest „odpowiedzialna reakcja zbiorowa”. Z drugiej strony wprowadzanie w życie Porozumienia Paryskiego „umacnia przekonanie”, że trzeba uruchomić umysły, „aby ukierunkować technologię, jak również ograniczyć naszą władzę”, aby oddać obydwie „na służbę postępowi zdrowszemu, bardziej ludzkiemu, bardziej społecznemu i bardziej integralnemu”.

W tym sensie COP 22 „stanowi główny etap”, zważywszy że klimat „wpływa na całą ludzkość, zwłaszcza na najuboższych i na przyszłe pokolenia, które stanowią element najbardziej bezbronny wobec niepokojącego wpływu zmian”. Zresztą, zwrócił uwagę Papież, „aktualna sytuacja degradacji środowiska, silnie powiązanej” z degradacją „człowieczeństwa, etyczną i społeczną, której, niestety, doświadczamy na co dzień, jest wyzwaniem dla wszystkich, każdego w zakresie jego roli i kompetencji”. A zatem wymaga „odnowy poczucia świadomości i odpowiedzialności”.

Wyrażając życzenie, aby obradom w Marrakeszu „przyświecał ten sam duch współpracy i propozycji, jaki przejawił się podczas COP 21”, Papież wskazał, że zagadnienia będące w porządku obrad nie mogą „być sprowadzane do samej dyskusji technicznej, ale wymagają ciągłego wsparcia politycznego”. Również dlatego, że pobudza ono „do promowania strategii rozwoju opartych na cesze środowiskowej, którą moglibyśmy nazwać solidarną w stosunku do społeczności najsłabszych”, mając na uwadze „silne powiązania istniejące między walką ze zmianami klimatu a walką z ubóstwem”.

W konsekwencji, przestrzegł Franciszek, „nie można ograniczać wszystkiego jedynie do wymiaru ekonomicznego i technologicznego”. „Jest sprawą zasadniczą i konieczną uwzględnianie aspektów etycznych i społecznych nowego modelu rozwoju i postępu”. W ten sposób „wchodzi się na zasadnicze obszary edukacji i promowania stylów życia – zakończył – mających sprzyjać zrównoważonym modelom produkcji i konsumpcji”.

Link do przesłania Papieża

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI