Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Potrzeba nadziei

· Papież do Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych ·

Papież Franciszek potwierdza, że w obliczu „braku nadziei” w dzisiejszym świecie „ludzkość potrzebuje usłyszećprzesłanie naszej nadziei pokładanej w Jezusie Chrystusie”. 

Przyjmując w sobotę rano, 27 września, uczestników sesji plenarnej Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, Biskup Rzymu mówił o związku między Eucharystią, misją Kościoła i chrześcijańską nadzieją, wyjaśniając, że „spotkanie z Jezusem w Eucharystii będzie źródłem nadziei dla świata, jeżeli, przemienieni przez moc Ducha Świętego na obraz Tego, którego spotykamy, podejmiemy misję przemieniania świata, dając pełnię życia, którą sami otrzymaliśmy i której doświadczyliśmy, niosąc nadzieję, przebaczenie, uzdrowienie i miłość tym, którzy tego potrzebują”. Papież jeszcze raz skierował swoją myśl w szczegolności ku ubogim, ku pozbawionym wszystkiego i uciskanym, zachęcając, aby dzielić z nimi „życie i aspiracje” i iść „z nimi w poszukiwaniu autentycznego życia ludzkiego w Chrystusie Jezusie”. Jego słów słuchało ok. 70 delegatów krajowych z Konferencji Episkopatów z pięciu kontynentów i komitet filipiński, któremu przewodniczył arcybiskup Cebu, miasta, które w styczniu 2016 r. będzie gościło 51. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Komentując jego temat, zaczerpnięty od św. Pawła: „Chrystus pośród was – nadzieja chwały” (Kol 1, 27), Papież wyraził ufność, że pozwoli on „odkryć na nowo wiarę jako źródło Łaski, która niesie radość i nadzieję w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI