Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Posługa miłości w Kościele

· Motu proprio Intima Ecclesiae natura ·

Wzmocnienie roli biskupów w organizowaniu działalności charytatywnej oraz przejrzystość w wykorzystywaniu zebranych pieniędzy – to niektóre z wytycznych działania zawartych w motu proprio Benedykta XVI Intima Ecclesiae natura o posłudze miłości, opublikowanym w sobotę rano, 1 grudnia. Papieski dokument wieńczy dwuletnią pracę, podjętą po tym, jak Papież w swojej pierwszej encyklice Deus caritas est zwrócił uwagę na to, że w regulaminie obowiązującego Kodeksu Prawa Kanonicznego brakuje należytej wzmianki na temat obowiązku, jaki w tym względzie spoczywa na biskupach.

W dokumencie, po stwierdzeniu, że „posługa miłości jest konstytutywnym wymiarem misji Kościoła i nieodzownym wyrazem jego istoty”, mowa jest o tym, że biskupi jako następcy apostołów „ponoszą jako pierwsi odpowiedzialność za realizację posługi miłości”. A w związku z tym muszą konkretnie się angażować w rozwijanie tej posługi na poziomie diecezjalnym i parafialnym – oraz poświęcać  jej szczególną uwagę – gwarantując jedność i dialog między różnymi organizacjami charytatywnymi, a także czuwając, aby nie dopuścić do „reklamowania tych inicjatyw, które choć prezentowałyby się jako mające cele charytatywne, proponowałyby jednak wybory lub metody sprzeczne z nauczaniem Kościoła”.

Do biskupów należy także zadanie formowania osób działających w dziedzinie posługi miłości Kościoła w celu wychowywania wszystkich członków wspólnoty do dawania  „świadectwa chrześcijańskiej skromności”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI