Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Porozumienie edukacyjne między szkołą i rodziną

· Katolickich nauczycieli szkół podstawowych Papież prosi o wychowywanie młodzieży otwartej i szanującej innych ·

Kultura spotkania, przymierze między szkołą i rodziną, edukacja ekologiczna: te trzy „kwestie, które powinny być przedmiotem refleksji i zaangażowania” Papież wskazał przedstawicielom Włoskiego Stowarzyszenia Katolickich Nauczycieli Szkół Podstawowych, których przyjął na audiencji w piątek 5 stycznia rano w Sali Klementyńskiej z okazji krajowego kongresu odbywającego się w tych dniach w Rzymie.

W odniesieniu do pierwszej kwestii Papież wezwał nauczycieli do „formowania młodzieży otwartej i zainteresowanej otaczającą rzeczywistością, zdolnej do opieki i czułości – myślę o młodocianych prześladowcach – aby była wolna od rozpowszechnionego uprzedzenia, że aby coś znaczyć, trzeba rywalizować, okazywać agresję, twardy stosunek do innych, zwłaszcza różniących się, cudzoziemców lub tych, którzy w jakikolwiek sposób są postrzegani jako przeszkoda dla poczucia własnej wartości”.

W tym celu podstawowe znaczenie ma odbudowanie przymierza z rodzicami, „będącego od dawna w kryzysie, a w pewnych przypadkach zupełnie zerwanego”. Dla Franciszka to „przymierze edukacyjne” musi zostać odbudowane „dla dobra dzieci i młodzieży”. Priorytetem staje się zatem zaangażowanie w „umacnianie nowego 'współudziału'” nauczycieli i rodziców, przede wszystkim przez „rezygnację z myślenia o sobie jako o przeciwnych frontach, wzajemnego obwiniania siebie, ale przez stawianie się w sytuacji drugiego i staranie się, żeby zrozumieć obiektywne trudności, na jakie napotyka jedna i druga strona w wychowaniu, a tym samym budowanie większej solidarności”.

Na koniec Papież przypomniał o konieczności „integralnego” wychowania ekologicznego, zażegnującego ryzyko schizofrenii: „Tego na przykład – wyjaśnił – że otacza się opieką zwierzęta, którym grozi wymarcie, a ignoruje się problemy osób starszych; albo że broni się puszczy amazońskiej, ale zaniedbuje się prawo pracujących do słusznej zapłaty”. Edukacja winna rozwijać w szczególności „poczucie odpowiedzialności” indywidualnej, poczynając od „wyborów i zachowań w życiu codziennym”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

9 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI