Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ponad wszystkimi barierami

· Franciszek prosi pracowników służby zdrowia, aby otaczali opieką innych nie zważając na różnice społeczne i religijne ·

„Bycie blisko drugiego człowieka” pokonuje „wszelkie bariery narodowości, pochodzenia społecznego” – przypomniał o tym Papież Franciszek, przyjmując w Sali Królewskiej w czwartek rano, 19 listopada, uczestników międzynarodowej konferencji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, której tematem jest „Kultura salus i przyjmowania w służbie człowieka i planety”.

„Właśnie poszanowanie wartości życia, a jeszcze bardziej umiłowanie go – zaznaczył Papież – urzeczywistnia się w sposób niezastąpiony w stawaniu się bliźnim, zbliżaniu się, zatroszczeniu się o tego, kto cierpi na ciele i na duszy: te wszystkie czynności cechują duszpasterstwo służby zdrowia. Działania, a przede wszystkim postawy, które Kościół szczególnie uwydatni podczas Jubileuszu Miłosierdzia, który wzywa nas wszystkich, abyśmy byli blisko najbardziej cierpiących braci i sióstr”.

„To bycie blisko drugiego – bliskość na poważnie, a nie udawana – aż po odczuwanie, że jest to ktoś, kto do mnie należy – także nieprzyjaciel do mnie należy jako brat – przezwycięża wszelkie bariery narodowości, pochodzenia społecznego, religii..., jak nas uczy Miłosierny Samarytanin z przypowieści ewangelicznej. Przezwycięża także tę kulturę w sensie negatywnym, w myśl której zarówno w krajach bogatych, jak i w ubogich istoty ludzkie są akceptowane bądź odrzucane według kryteriów utylitarystycznych, zwłaszcza przydatności społecznej lub ekonomicznej. Ta mentalność jest spokrewniona z tak zwaną „medycyną pragnień”: zwyczajem coraz bardziej rozpowszechnionym w krajach bogatych, który cechuje się dążeniem za wszelką cenę do doskonałości fizycznej, łudząc się co do wiecznej młodości; ten zwyczaj prowadzi właśnie do odrzucania lub usuwania na margines tych, którzy nie są „wydajni”, którzy są postrzegani jako ciężar, przeszkoda albo po prostu są brzydcy”.

Link do przemówienia Papieża

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI