Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ponad podziałami wśród narodów

· Papież Franciszek do CONI ·

Sport «może stać się pośrednikiem siły duchowej potrafiącej otwierać nowe drogi, niekiedy nieoczekiwane, w przezwyciężaniu konfliktów spowodowanych przez deptanie praw człowieka» - powiedział Papież, przemawiając do włoskich działaczy sportowych i zawodników, którzy zgromadzili się w piątek 19 grudnia w Bazylice Watykańskiej z okazji 100-lecia Krajowego Komitetu Olimpijskiego.

«Od zawsze – stwierdził Papież – sport sprzyjał uniwersalizmowi nacechowanemu braterstwem i przyjaźnią między narodami, zgodą i pokojem wśród narodów, szacunkiem, tolerancją, harmonią w różnorodności».

W tym sensie motto olimpijskie — Citius, altius, fortius — «nie jest wezwaniem do zdominowania jednego kraju przez inny, jednego ludu przez inny, a tym bardziej do wykluczenia najsłabszych i mniej chronionych», lecz stanowi «wyzwanie, któremu zgodnie z naszym powołaniem wszyscy musimy stawiać czoło: do wysiłku, poświęcenia, by osiągnąć ważne cele w życiu, akceptując własne ograniczenia, nie pozwalając, by nas one blokowały, lecz starając się pokonać samych siebie».

Franciszek wezwał również do tego, by «rozwijać sport dostępny dla wszystkich, wrażliwy na słabych i na najbardziej zagrożone warstwy społeczeństwa».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI