Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ponad murami

· Podczas audiencji dla włoskiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego Papież wzywa do szukania dobra wspólnego ·

W ignacjańskim stylu «kontemplatywnego w działaniu» chrześcijanin musi angażować się na pierwszej linii w polityce i w działalności społecznej, «brudząc sobie ręce», by szukać wspólnego dobra i być blisko cierpiących, ze świadomością, że «dotyka się ran Pana». 

I musi to robić nie pozwalając ukraść sobie nadziei, pewny łaski Bożej i powodowany przez niepokój wzbudzony przez Ducha Świętego. Są to zasadnicze treści odpowiedzi Franciszka na cztery pytania zadane przez przedstawicieli Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (CVX) i jej najbardziej granicznej sekcji, jaką jest Misyjna Liga Studentów (LMS). Papież spotkał się z nimi w czwartek 30 kwietnia rano w Auli Pawła VI z okazji ich czterdziestego drugiego zjazdu krajowego, podczas którego zostały zaprezentowane również konkretne projekty «na rzecz większego zaangażowania Europy – wyjaśnili – w przyjmowanie migrantów i rozwijanie współpracy partnerskiej z chrześcijanami w Syrii».

Na zakończenie audiencji Franciszek przekazał także przemówienie na piśmie, w którym wskazał Wspólnocie – której krajowym asystentem kościelnym był w Argentynie pod koniec lat siedemdziesiątych – trzy współczesne priorytety: zaangażowanie w szerzenie kultury sprawiedliwości i pokoju, duszpasterstwo i działalność misyjna. Skupiając się w szczególności na tej ostatniej, zachęcił do

zachowywania zdolności do wychodzenia na zewnątrz, by docierać do granic najbardziej potrzebującej ludzkości. «Dziś – podkreślił – wysłaliście delegacje członków waszych wspólnot obecnych w krajach, z którymi prowadzicie współpracę partnerską, zwłaszcza w Syrii i Libanie: wśród ludów udręczonych przez straszliwe wojny; zapewniam na nowo o mojej miłości do nich i solidarności». Ta ludność – dodał – przeżywa godzinę krzyża, dlatego dajmy im odczuć miłość, bliskość i wsparcie całego Kościoła. «Niech wasza solidarna więź z nimi utwierdza wasze powołanie do wznoszenia wszędzie mostów pokoju». Na koniec Franciszek wyraził uznanie dla «braterskiego stylu», z jakim Wspólnota tworzy «również projekty dotyczące przyjmowania migrantów na Sycylii».

Również w czwartek rano Papież przyjął delegację Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Katolickiej: «Istnieje silna więź, która już nas łączy – powiedział Papież: jest to świadectwo chrześcijan padających ofiarą prześladowań i przemocy. Krew tych męczenników użyźni nową erę zaangażowania ekumenicznego».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

27 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI