Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pomoc w rozwoju Kościołów prześladowanych

· Papież przyjmuje krajowych dyrektorów Papieskich Dzieł Misyjnych ·

O wsparcie „młodych Kościołów, które nierzadko działają w klimacie trudności, dyskryminacji, także prześladowania”, prosił Papież uczestników zgromadzenia ogólnego Papieskich Dzieł Misyjnych, których przyjął na audiencji dziś rano, w piątek 17.

Ojciec Święty podkreślił w szczególności, że Dzieła Misyjne pomagają „podtrzymywać zawsze żywotność działalności ewangelizacyjnej”, która, przypomniał, jest „wzorem wszelkiej działalności Kościoła”. Nie przypadkiem „Biskup Rzymu jest powołany do tego, aby był pasterzem nie tylko swojego Kościoła partykularnego, ale także wszystkich Kościołów, ażeby Ewangelia była głoszona aż po najdalsze krańce ziemi”.

Jest to misja niezwykle aktualna, podkreślił Papież, ponieważ jest tak wiele ludów, które jeszcze nie poznały i nie spotkały Chrystusa. W tym sensie Papieskie Dzieła Misyjne są szczególnie przydatnym narzędziem w ręku Papieża”. Zwłaszcza jeżeli są nastawione na promocję i formowanie uniwersalnego ducha misyjnego, i zabiegają o coraz większą jedność i współpracę między różnymi wspólnotami, które często odczuwają pokusę, „by zamknąć się w sobie”. Jest to pokusa występująca coraz częściej, zauważył Papież, wynikająca z pochłonięcia własnymi problemami. Stąd znaczenie missio ad gentes .

Jest to „misja trudna”, przyznał Ojciec Święty,, ale „gdy jej przewodzi Duch Święty”, „staje się misją porywającą”. Skądinąd „wszyscy – powiedział – doświadczamy naszej nędzy, naszej słabości, ale powinna nam zawsze dodawać odwagi świadomość, że moc ewangelizacji pochodzi od Boga”. Stąd zachęta, aby coraz bardziej otwierać się na działanie Ducha Świętego i ofiarować naszą pełną gotowość bycia narzędziami miłosierdzia Boga, Jego czułości, Jego miłości do każdego mężczyzny, do każdej kobiety, zwłaszcza do ubogich, wykluczonych i dalekich. A to – dodał – dla każdego chrześcijanina, dla całego Kościoła nie jest misja drugorzędna, ale zasadnicza”.

Na początku przemówienia Papież Franciszek podziękował publicznie prefektowi Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów za wsparcie i współpracę w początkach jego pontyfikatu. „Kard. Filoni – powiedział – ma teraz dodatkową pracę: jest profesorem. Przychodzi do mnie, aby „mnie uczyć Kościoła”. Tak, przychodzi i mówi mi: ta diecezja jest taka. Poznaję Kościół dzięki jego naukom. To nie są płatne lekcje, robi to za darmo”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI