Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pomoc w ewangelizacji i w rozwoju najuboższych krajów

· Audiencja Benedykta XVI dla członków Papal Foundation ·

Wspieranie misji ewangelizacyjnej Kościoła i rozwoju najuboższych krajów – tymi słowami Benedykt XVI wyraził uznanie dla działalności Papal Foundation, której członków przyjął na audiencji w sobotę rano, 21 kwietnia, w Sali Klementyńskiej. Witając ich, Papież przypomniał o znaczeniu działalności wychowawczej i zaangażowania misyjnego tak licznych diecezji i zgromadzeń zakonnych na całym świecie. „W tych dniach – polecił w szczególności – proszę was o ustawiczną modlitwę w intencji potrzeb Kościoła powszechnego, a zwłaszcza o wolność chrześcijan w głoszeniu Ewangelii i wnoszeniu jej światła w palące kwestie moralne dzisiejszych czasów”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

12 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI