Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pomoc od Papieża dla udręczonej ludności w Syrii

Jak wiadomo, Papież wielokrotnie apelował o zaprzestanie stosowania przemocy w Syrii i znalezienie drogi dialogu i pojednania stron będących w konflikcie, ze względu na pokój i wspólne dobro. Ojciec Święty wzywał także do modlitwy za cierpiących. Teraz postanowił przekazać, za pośrednictwem Papieskiej Rady „Cor Unum”, 100 tys. dolarów na działalność charytatywną Kościoła lokalnego w Syrii na rzecz doświadczonej ludności. Sekretarz Papieskiej Rady „Cor Unum” ks. prał.. Giampietro Dal Toso przekaże dar Ojca Świętego w sobotę 31 marca. Przewidziane są spotkania z Wielce Błogosławionym Grzegorzem III Lahamem, przewodniczącym Zgromadzenia Hierarchii Katolickiej Syrii, oraz z innymi przedstawicielami Kościoła lokalnego. Kościół katolicki w Syrii realizuje obecnie, za pośrednictwem swoich organizacji charytatywnych, projekty pomocy dla ludności syryjskiej, w szczególności w okolicach Homs i Aleppo.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

12 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI