Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pomoc dla rodzin uchodźców

· Podczas audiencji generalnej Papież mówi o jedności i wygłasza dwa apele ·

Życie musi być bronione we wszystkich swoich wymiarach i fazach

Pomoc dla rodzin uchodźców i obrona życia we wszystkich jego fazach: prosił o to Papież Franciszek, wygłaszając dwa apele na zakończenie audiencji generalnej w środę 19 czerwca rano. Zwracając się do tłumu wiernych, którzy wypełniali plac św. Piotra mimo parnego upału, Papież najpierw przypomniał o tym, że w czwartek 20 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy. «W tym roku – powiedział – jesteśmy wezwani do zastanowienia się w sposób szczególny nad sytuacją rodzin uchodźców, które często zmuszone są do pospiesznego opuszczenia swoich domów i ojczyzn, tracą wszystko, co posiadają i co daje im poczucie bezpieczeństwa, aby uciec od przemocy, prześladowania, poważnej dyskryminacji z powodu wyznawanej religii, przynależności do grupy etnicznej, poglądów politycznych». Dodatkowo, «oprócz niebezpieczeństw związanych z podróżą – dodał – często rodziny te narażone są na rozbicie». Stąd prośba o «wrażliwość w stosunku do wszystkich uchodźców» i o «pomaganie im przez otwarcie się na zrozumienie i gościnność», ponieważ, wyjaśnił, w ich obliczach odbija się oblicze Chrystusa.

Punktem wyjścia drugiego apelu Ojca Świętego był obchodzony w ubiegłą niedzielę dzień Evangelium vitae w ramach Roku Wiary. Papież wezwał do «przyjmowania 'Ewangelii życia' i dawania o niej świadectwa». Chrześcijanin – potwierdził w związku z tym - «jest tym, który mówi 'tak' życiu, który mówi 'tak' Bogu Żywemu».

Przedtem, w katechezie poświęconej Kościołowi jako ciału Chrystusa, Papież podkreślił, dodając do przygotowanego tekstu kilka improwizowanych zdań, że jedność jest «łaską, o którą musimy prosić Pana, aby nas uwolnił od pokusy podziałów, egoizmów, gadaniny». Również dlatego, że «konflikty izolują nas od siebie» i «izolują nas od Boga», podczas gdy Jezus naucza, że «jedność jest większa, zawsze»: tak w rodzinie, jak i w Kościele.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

26 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI