Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pomagając uczymy się

· Podręcznik formacyjny dla zakonnic angażujących się w walkę z handlem ludźmi ·

Niekiedy już przeczytanie dedykacji pozwala wiele dowiedzieć się o książce. „Ta praca jest dedykowana siostrze Bernadette Sangmie, aby upamiętnić ją, jej uśmiech i jej gorące umiłowanie życia”, można przeczytać w e-booku Manuale di formazione Talitha Kum per religiose impegnate in azioni di prevenzione del fenomeno e di assistenza alle vittime (Podręcznik formacyjny Talitha Kum dla zakonnic angażujących się w zapobieganie temu zjawisku i pomoc ofiarom); zostanie on zaprezentowany po raz pierwszy 29 stycznia po południu w Casina Pio IV w Watykanie. Czym jest Talitha Kum? Nazwa ta nawiązuje do słów wypowiedzianych po aramejsku przez Jezusa: „Dziewczynko, mówię ci, wstań”, by wskrzesić córkę Jaira, i łączy w sieć – ułatwiając współpracę i wymianę informacji – zakonników żyjących w 70 krajach na pięciu kontynentach.

W dniach od 25 do 31 stycznia odbędzie się drugie spotkanie koordynacyjne: do Rzymu przybędą zakonnice reprezentujące rozmaite sieci kontynentalne, należące do Talitha Kum. Trzydzieści osób, które wezmą udział w spotkaniu, będzie pracowało w pierwszych dniach nad koordynacją działań i określeniem strategicznych kierunków sieci na najbliższe lata; w dniach od 28 do 30 będą się odbywały spotkania z fundacjami, instytucjami Kościoła katolickiego oraz innymi organizacjami.

„Tkanie sieci – czytamy we wprowadzeniu do e-booka – to praca, której można się nauczyć, przyglądając się z zaciekawieniem i uważnie rękom osoby, która zręcznie przeplata i łączy nici, podczas gdy tkanina powiększa się i nabiera pożądanych kształtów. Nici połączone w sieć stają się bardziej wytrzymałe i zostają przemienione przez całość”.

Powróćmy jednak do dedykacji podręcznika – opracowanego pod redakcją Stefana Volpicellego z udziałem s. Gabrielli Bottani, s. Bernadette Sangmy, Teresy Albano i Roberta Rossiego – który będzie dostępny on-line w językach włoskim i angielskim od 8 lutego – Światowego Dnia Modlitw w intencji zwalczenia Handlu Ludźmi.

„Działając ze znajomością rzeczy i niestrudzonym zaangażowaniem – można przeczytać na pierwszych stronach książki – siostra Bernadette uwierzyła w znaczenie pracy w sieci i tkała wątki, które w 2009 r. doprowadziły do powstania oficjalnie Talitha Kum. Dziękujemy, siostro i przyjaciółko. Jesteśmy pewni, że zanurzona w wieczności miłości Bożej, nadal modli się siostra za nas i za wszystkie osoby wykorzystywane i oszpecane przez przemoc związaną z handlem ludźmi”.

Fachowość i wytrwałość, wręcz odporność na cierpienie, powiedzielilbyśmy dzisiaj, używając modnego słowa, to znaczy owa niezłomna i elastyczna siła, która stawia tamę morzu cierpienia, z jakim się spotykamy, to kluczowe tematy książki.

Obok dwóch podstępnych wrogów: pokusy zajęcia miejsca drugiego – znalezienia dróg na skróty, na pozór „dobrych”, ale nie uwzględniających jego wolności – oraz syndromu burn out (tak określa to Graham Greene w A Burnt-Out Case (Trąd), powieści napisanej w 1960 r., ale bardziej na czasie co do podejmowanych zagadnień niż wiele bestsellerów lat 2000), który może dotknąć osoby, poświęcające życie, aby pomóc innym. Szczególnie interesujące jest też pogłębienie kwestii prewencji i piętna społecznego, co przestrzega przed efektem bumerangu kampanii informacyjnych, którym przyświecają znakomite intencje, ale dają odwrotne skutki, powodując wzrost dwuznaczności i nieporozumień.

W podręczniku wiele miejsca jest poświęcone sytuacji geopolitycznej i socjo-ekonomicznej, która przyczyniła się do upowszechnienia się prawdziwej choroby relacji ludzkich, mając za podstawę asymetryczne i wypaczone relacje, gdzie wykorzystywanie człowieka stało się na nowo praktyką podzielaną i tolerowaną. Ponadto jest też analiza krytyczna systemu prawnego, przygotowanego przez wspólnotę międzynarodową, z wykazaniem jego nielogiczności i słabych punktów, co zbyt często pozwalało handlarzom uchodzić bezkarnie i uniemożliwiało ofiarom uzyskanie sprawiedliwego uznania ich pogwałconych praw.   

Silvia Guidi

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

25 maja 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI