Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Polityka społeczna narzędziem zwalczania ubóstwa i niepewności jutra

· Przemówienie Papieża do pięciu nowych ambasadorów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej ·

Światowy kryzys gospodarczy wciąż powoduje szerzenie się ubóstwa, wzrost niepewności, pogłębia w osobach frustrację i poczucie niesprawiedliwości, które może «stać się zarzewiem buntu», powiedział Benedykt XVI, który wezwał do tego, by na nowo «zmobilizować się do zwalczania – w duchu sprawiedliwości i solidarności – wszystkiego, co zagraża człowiekowi, społeczeństwu i  środowisku». W tej mobilizacji – stwierdził – państwa muszą odegrać swoją rolę, czuwając zwłaszcza nad tym, by «prawa społeczne nie powodowały wzrostu nierówności i pozwalały każdemu żyć w sposób godny». Zwracając się do nowych ambasadorów Etiopii, Malezji, Irlandii Fidżi i Armenii przy Stolicy Apostolskiej -  którzy przedstawili listy uwierzytelniające podczas audiencji w piątek 4 maja rano w Sali Klementyńskiej – Papież użyczył swojego głosu «wielkiemu cierpieniu, którego źródłem jest w świecie ubóstwo i nędza, zarówno materialna, jak duchowa». Cierpienia te spotykają dzisiaj przede wszystkim rodziny, zmagające się z niepewnością jutra i społeczną marginalizacją. Pogłębiają je coraz bardziej dramatyczne zjawiska, takie jak «ucieczka ze wsi do miast, zbrojne konflikty, głód i pandemie». Poszczególne kraje muszą kształtować politykę gospodarczą, która przywróci osobom «ważną rolę społeczną» i pozwoli im «wziąć we własne ręce swoją przyszłość, by zająć należne im miejsce w społeczeństwie». Takie doświadczenia, jak mikrokredyt oraz inicjatywy mające na celu zapewnienie większej sprawiedliwości dowodzą – według Papieża – że «możliwe jest pogodzenie celów gospodarczych i więzi społecznych, demokratycznego zarządzania i poszanowania środowiska naturalnego». Trzeba pamiętać  również o  rozpowszechnionym «ubóstwie duchowym», które rodzi konsumpcjonizm i materializm i prowadzi młodzież «do sztucznych rajów, które ją wyniszczają».

Religia – zapewnia w związku z tym Benedykt XVI - «pozwala rozpoznać w drugim człowieku brata w człowieczeństwie», dając w ten sposób możliwość «budowania społeczeństwa, w którym życie w sposób skromny i braterski oddali nędzę, pomoże pokonać obojętność i egoizm, żądzę zysku i marnotrawstwo, a przede wszystkim marginalizację».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI