Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pokorni i  wolni od próżności świata

· Spotkanie Benedykta XVI z duchowieństwem diecezji rzymskiej ·

Pokora rodzi się z chrześcijańskiego realizmu, który wymaga zdolności  akceptacji samego siebie, swoich ograniczeń i niedostatków, by wyzwolić się z próżności świata. Przypomniał o tym Papież rzymskim kapłanom w Auli Pawła VI w czwartek 23 lutego rano, podczas tradycyjnego spotkania, które odbywa się na początku Wielkiego Postu.

W lectio divina , skupionej wokół fragmentu z Listu do Efezjan (4, 1-16), Benedykt XVI przedstawił duchowieństwu swojej diecezji refleksję nad wezwaniem św. Pawła do postępowania «w sposób godny powołania», które otrzymali. Brak powołań – stwierdził – jest dziś wielkim cierpieniem Kościoła na Zachodzie. Jego przyczyną jest, według Papieża, brak gotowości do słuchania głosu Pana. Stąd konieczność odkrycia cnót takich jak pokora, łagodność, wielkoduszność, aby razem budować «my» Kościoła wędrującego drogami świata. Papież położył nacisk zwłaszcza na konieczność nieulegania pokusie pychy, w której jest zakorzeniony każdy grzech i która rodzi arogancję i żądzę władzy. Trzeba zaakceptować swoje ograniczenia i codzienne upokorzenia, które są zdrowe, bo uczą wolności. Również w Kościele – przypomniał – każda mała posługa może być wielka w oczach Boga, jeśli jest spełniona w tym duchu.

Przede wszystkim - dodał - nie  można zaakceptować innych, jeśli nie zaakceptuje się siebie samego. I nie można zaakceptować samych siebie bez pokory, właściwej osobom, które rozpoznają w swojej małości owoc myśli Boga, niezastąpionej w budowaniu świata. Również dlatego w życiu chrześcijanina nie może być miejsca na jakiekolwiek nadużycia bądź przemoc w stosunku do innych: każdy człowiek jest bowiem cząstką piękna Bożej symfonii, która wyraża się w jedności jego Kościoła.

Rzymskich kapłanów Papież zachęcił  również do wzmożenia wysiłków w głoszeniu treści wiary,  ze względu na religijny analfabetyzm, który panuje dziś w dużej części chrześcijańskiego świata i wyraził nadzieję, że  odnowa katechetyczna  pozwoli poznać prawdę wszystkim ludziom. Wierzący muszą przejść ze stadium duchowego dzieciństwa do stadium wiary dojrzałej: nie przez uniezależnienie się od magisterium, jak chcieliby niektórzy, ale  wyzwalając się spod dyktatury dominujących opinii i z przekonaniem odpowiadając na wyzwania naszych czasów. Na koniec Benedykt XVI przypomniał aktualność kapłańskiego celibatu, który zachowuje swoją eschatologiczną wartość jako wyraz wierności Panu.

Oprócz kard. Valliniego – który skierował do Papieża przemówienie powitalne w imieniu zgromadzonych – w spotkaniu uczestniczyli m.in. abp Iannone, wiceregens, biskupi pomocniczy: Schiavon, Tuzia, Di Tora, Marciante, Zuppi i Leuzzi, ks. prał. Mancini, sekretarz Wikariatu. Papieżowi towarzyszyli abp Harvey, prefekt Domu Papieskiego i księża prałaci Gänswein i Xuereb, sekretarze osobiści.

Na zakończenie Papież podarował proboszczom stojącym na czele tzw. «prefektur» (rejonów obejmujących od kilku do kilkunastu parafii) książkę Scelto da Dio per gli uomini  - «Wybrany przez Boga dla ludzi» (Edizioni Paoline, Milano 2011, stron 130, euro 11.50) ze wstępem kard. Valliniego, zawierającą regułę życia dla kapłanów. Książkę wzbogaca dedykacja Benedykta XVI, podpisana 9 listopada 2011 r., w dniu poświęcenia bazyliki św. Jana na Lateranie. «Dla moich kapłanów rzymskich – napisał Papież – z życzeniami, by z coraz większą radością żyli swoim kapłaństwem».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI