Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pokora jest siłą Ewangelii

· Msza św. w Domu św. Marty ·

Dzisiaj, tutaj w Watykanie rozpoczyna się zebranie z kardynałami konsultorami, którzy właśnie celebrują Mszę św.; prośmy Pana, abyśmy dzięki naszej dzisiejszej pracy stali się wszyscy pokorniejsi, łagodniejsi, cierpliwsi, bardziej ufający Bogu. Aby w ten sposób Kościół mógł dawać ludziom piękne świadectwo. A widząc lud Boży, widząc Kościół, aby odczuwali chęć pójścia z nami”. Są to słowa Papieża Franciszka na zakończenie homili podczas Mszy św. celebrowanej wraz z członkami Rady Kardynałów we wtorek rano, 1 października, w kaplicy Domu św. Marty. I w dniu wspomnienia św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji, Papież przypomniał jej świadectwo wiary i pokory.

Papież Franciszek rozpoczął homilię od skomentowania fragmentu Ewangelii Łukasza (9, 51-56).  „Jezus – powiedział – zgromił dwóch uczniów”, Jakuba i Jana, ponieważ chcieli, aby ogień spadł z nieba i pochłonął tych, którzy nie chcieli Go przyjąć” w miasteczku samarytańskim. I „może w Jego wyobraźni zachował się pierwotny obraz ognia, który spadł na Sodomę i Gomorę i zniszczył wszystko”. Obaj apostołowie, wyjaśnił Papież, „odbierali zamknięcie przed Jezusem drzwi jako wielką obrazę: te osoby powinny być zatem ukarane”. Ale „Pan, odwróciwszy się, zgromił ich: to nie jest zgodne z naszym duchem”. Rzeczywiście, dodał Papież, „Pan idzie wciąż do przodu, pozwala nam poznać, jaka jest droga chrześcijanina. Nie jest to, w tym przypadku, droga odwetu. Duch chrześcijański jest czymś innym, mówi Pan. Jest to duch, którego On pokazuje nam w najdonioślejszym momencie swego życia, w męce: duch pokory, duch łagodności”.

„Dzisiaj, we wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus – stwierdził Biskup Rzymu – pożyteczną rzeczą będzie rozważenie tego ducha pokory, łagodności, dobroci. Tego ducha łagodności właściwego Panu, którego oczekuje od nas wszystkich. Gdzie znajduje się siła do przyjęcia tej postawy? Właśnie w miłości, miłości miłosiernej, w świadomości, że jesteśmy w rękach Ojca. Czytaliśmy o tym na początku Mszy św.: Pan nas niesie, wywyższa w górę, sprawia, że idziemy naprzód, jest z nami, prowadzi nas”.

Księga Powtórzonego Prawa, kontynuował Papież, „mówi, że Bóg prowadzi nas jak ojciec prowadzi swoje dziecko: z łagodnością. Kiedy się to odczuwa, wtedy nie przychodzi chęć spuszczenia ognia z nieba. Nie, nie przychodzi. Pojawia się inny duch”: duch „owej miłości, która wszystko znosi, wszystko wybacza, nie wynosi się, jest pokorna, nie szuka siebie”.

Papież Franciszek przywołał na nowo w tym miejscu moc i aktualność postaci św. Teresy od Dzieciątka Jezus: „Kościół w swej mądrości obrał tę świętą – pokorną, małą, ufającą Bogu, łagodną – patronką misji. To trudne do pojęcia. W tym tkwi siła Ewangelii, ponieważ Ewangelia osiąga najwyższy punkt w upokorzeniu Jezusa. Pokora, która staje się upokorzeniem. Siła Ewangelii tkwi właśnie w pokorze. Pokora dziecka, które pozwala się prowadzić miłości i delikatności Ojca”.

Papież wrócił następnie do pierwszego czytania liturgicznego, wyjętego z Księgi Zachariasza (8, 20-23). „W owych dniach dziesięciu mężów ze wszystkich języków, którymi mówią narody, uchwyci się skraju płaszcza Judejczyka, mówiąc: Chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg”. I tak kontynuował: „Kościół, mówił nam Benedykt XVI, wzrasta dzięki przyciąganiu, dzięki świadectwu. Kiedy ludzie, narody  widzą to świadectwo pokory, łagodności, uległości, wtedy odczuwają tę potrzebę, o której mówi prorok Zachariasz: 'Chcemy iść z wami!'. Ludzie odczuwają tę potrzebę wobec świadectwa miłości. To jest miłość powszechna, bez arogancji, bez zarozumialstwa, miłość pokorna, która adoruje i służy. Miłość jest prosta: trzeba adorować Boga i służyć innym. Takie świadectwo pozwala Kościołowi wzrastać”. Właśnie dlatego, zakończył Papież Franciszek, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, „tak bardzo pokorna, ale tak bardzo ufająca Bogu, została ogłoszona patronką misji, ponieważ jej przykład skłania ludzi do powiedzenia: chcemy iść z wami”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI