Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pokój w Syrii, zanim nie będzie za późno

· Do 10 listopada kard. Sarah w Libanie z misją specjalną powierzoną przez Benedykta XVI ·

Na audiencji generalnej wezwanie do odkrycia pragnienia Boga, wpisanego w serce człowieka

Nowy apel Papieża w sprawie pokoju w Syrii. Na zakończenie środowej audiencji generalnej 7 listopada na placu św. Piotra Papież na nowo wyraził  swoje «szczególne zaniepokojenie» sytuacją w kraju i powiedział, że powierzył kard. Sarahowi – który do 10 listopada będzie przebywał w Libanie - «misję specjalną» na rzecz ludności syryjskiej. Oto słowa Benedykta XVI.

W dalszym ciągu z wielkim niepokojem śledzę tragiczną sytuację, spowodowaną przez gwałtowny konflikt w Syrii, gdzie walki nie ustają i codziennie wzrasta liczba ofiar, a także niewypowiedziane cierpienia ludności, tych zwłaszcza osób, które zostały zmuszona do opuszczenia swoich domów.

Na znak solidarności, mojej i całego Kościoła, z mieszkańcami Syrii, a także duchowej bliskości ze wspólnotami chrześcijańskimi w tym kraju pragnąłem wysłać do Damaszku delegację ojców synodalnych.

Niestety, różne okoliczności i rozwój sytuacji sprawiły, że niemożliwe stało się urzeczywistnienie tego planu w takiej formie, toteż postanowiłem powierzyć specjalną misję kard. Robertowi Sarahowi, przewodniczącemu Papieskiej Rady Cor Unum.

Od dziś do 10 listopada będzie on przebywał w Libanie, gdzie spotka się z Pasterzami i wiernymi Kościoła w Syrii. Odwiedzi licznych uchodźców z tego kraju i będzie przewodniczył spotkaniu katolickich organizacji charytatywnych, aby skoordynować wysiłki, podejmowane w odpowiedzi na prośbę Stolicy Apostolskiej, ażeby zapewnić pomoc mieszkańcom Syrii, w kraju i poza jego granicami.

Modląc się do Boga, ponawiam wezwanie do wszystkich stron konfliktu i do wszystkich, którym leży na sercu dobro Syrii, by nie szczędzili wysiłków w poszukiwaniu pokoju i by poprzez dialog szli drogami wiodącymi do sprawiedliwego współistnienia, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie polityczne konfliktu. Musimy robić wszystko, co możliwe, bo pewnego dnia może być za późno.

—————

Purpurat  — wyjaśnia w swojej nocie dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej o. Federico Lombardi – będzie miał za zadanie «wyrazić głębokie zaangażowanie Stolicy Apostolskiej i całego Kościoła na rzecz procesu pokojowego oraz bliskość Kościoła powszechnego z ciężko doświadczoną ludnością, a także wesprzeć humanitarną działalność Kościoła katolickiego w tym regionie». Na ten cel zostanie przeznaczony dar Synodu Biskupów - Papież  dołączył do niego swój osobisty i pokaźny udział -  którego wysokość wynosi w sumie 1 mln dolarów.  «Stolica Apostolska — mówi nota — ufa, że ta inicjatywa, natury humanitarnej i eklezjalnej, przyczyni się do poprawienia sytuacji osób cierpiących na skutek obecnego kryzysu i skłoni zaangażowane  strony, podobnie jak wszystkich, którym leży na sercu dobro Syrii, do poszukiwania sprawiedliwego i pokojowego rozwiązania konfliktu».

Przed apelem w sprawie Syrii Papież, kontynuując cykl katechez poświęconych Rokowi Wiary, wezwał wiernych do refleksji nad  «tajemniczym zamysłem Boga», który jest wypisany w sercu człowieka. Pragnienie — podkreślił — które «nawet  w otchłani grzechu nie gaśnie». I dlatego należy je wciąż oczyszczać i ukierunkowywać w stronę pełnego i wiecznego dobra, «aby mogło osiągnąć swoją prawdziwą wielkość».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

6 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI