Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pokój naszym dniom

· W orędziu do miasta i świata pełen bólu apel Papieża Franciszka po ostatnim haniebnym ataku na uchodźców z Syrii ·

„Pokój naszym dniom”: apel Papieża dotyczy przede wszystkim Syrii i pozostałych krajów Bliskiego Wschodu; Afryki i Ameryki Łacińskiej, ale także europejskiej Ukrainy. W wielkanocnym orędziu skierowanym do miasta i świata z centralnej loggii Bazyliki św. Piotra w niedzielę 16 kwietnia Papież przypomniał „złożone i niekiedy dramatyczne dzieje ludów”, naznaczonych przez wojny i przemoc, wyrażając nadzieję, że Zmartwychwstały może dać „odpowiedzialnym za losy narodów odwagę, by unikali szerzenia się konfliktów”, a jednocześnie „powstrzymali handel bronią”.

W roku, w którym Wielkanoc obchodzona była równocześnie przez chrześcijan wszystkich wyznań, w sposób szczególny Papież modlił się, by Pan „wspierał wysiłki tych, którzy zabiegają o to, by nieść ulgę i pokrzepienie ludności cywilnej w Syrii”. Ta „umiłowana i umęczona” ziemia, jest „ofiarą wojny, która nieustannie sieje strach i śmierć”, wyjaśnił przypominając o „haniebnym ataku na uchodźców”, do którego doszło poprzedniego dnia i „który spowodował liczne ofiary śmiertelne i rannych”.

Papież prosił o pokój nie tylko w Syrii, ale i „na całym Bliskim Wschodzie, począwszy od Ziemi Świętej”, a także w Iraku i Jemenie. Kreśląc w ten sposób mapę najbardziej krytycznych sytuacji na planecie, skierował następnie uwagę na Afrykę, wyrażając solidarność ludom z „Sudanu Południowego, Sudanu, Somalii i Demokratycznej Republiki Konga, które znoszą ciągnące się konflikty, pogłębiane przez głód panujący w niektórych regionach” kontynentu.

Przechodząc następnie do „swojej” Ameryki Łacińskiej, Papież Franciszek nawiązał do tych, którzy „starają się zagwarantować wspólne dobro społeczeństw, niekiedy naznaczonych przez napięcia polityczne i społeczne, które w pewnych przypadkach doprowadziły do wybuchu przemocy”, jak dzieje się również – dodał – w Europie, na przykład na Ukrainie, gdzie wciąż trwa „krwawy konflikt” przynoszący tragiczne konsekwencje. Poczynając od masowych migracji. Lecz, zapewnił Papież, „Zmartwychwstały Pasterz jest towarzyszem podróży tych, którzy są zmuszeni opuścić swoją ziemię z powodu zbrojnych konfliktów, ataków terrorystycznych, głodu, okrutnych reżymów”.

Wśród innych współczesnych dramatów Papież przypomniał „stare i nowe formy niewolnictwa”, polegające na „nieludzkiej pracy, nielegalnym handlu, wyzysku, dyskryminacji, poważnym uzależnieniu” i smutne plagi, których ofiarami padają dzieci i dorastająca młodzież „ograbiane z beztroski, by je wykorzystać” i osoby o sercach zranionych przez przemoc domową.

Na koniec Franciszek wypowiedział słowa nadziei dla tych, którzy „przechodzą chwile kryzysu i trudności, zwłaszcza z powodu braku pracy przede wszystkim dla osób młodych”. Dla tych samych młodych pokoleń, którym złożył życzenia po udzieleniu błogosławieństwa.

Wcześniej, podczas wielkanocnej Mszy św. odprawianej przed Bazyliką Watykańską po raz pierwszy Papież wygłosił homilię, opowiadając treść rozmowy telefonicznej przeprowadzonej poprzedniego dnia z ciężko chorym młodym człowiekiem. W Wielką Sobotę Franciszek odprawił, również w Bazylice, także wigilię paschalną. A w homilii mówił o twarzach kobiet przed grobem Chrystusa. Na koniec, w poniedziałek wielkanocny 17 kwietnia w południe, Papież zawierzył wszystkie oczekiwania i nadzieje Wielkanocy Najświętszej Maryi Pannie. Do licznych wiernych zgromadzonych na placu św. Piotra na spotkanie na modlitwie Regina caeli Papież wygłosił rozważanie o tym, jak ważne jest dla chrześcijan bycie „kobietami i mężczyznami zmartwychwstania”, i wezwał do korzystania „z każdej stosownej okazji, by być świadkami pokoju zmartwychwstałego Pana”.

Orędzie do miasta i świata po włosku 

Homilia podczas wielkanocnej Mszy św. po włosku 

Homilia podczas wigilii paschalnej po włosku 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI