Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pokój i pojednanie w Nigerii

· Apel Papieża podczas audiencji generalnej ·

Modlitwa rodzi ludzi zdolnych do miłości

Konieczne jest «pełne współdziałanie  wszystkich grup społecznych w Nigerii», by zejść z «drogi zemsty» i współpracować  «w budowaniu społeczeństwa pokojowego i pojednanego, w którym będzie w pełni chronione prawo do swobodnego wyznawania własnej wiary» - powiedział Papież na audiencji generalnej w środę 20 czerwca w Auli Pawła VI, wyrażając swoje «głębokie zaniepokojenie» sytuacją w tym kraju afrykańskim, w którym spirala przemocy powoduje coraz więcej ofiar, przede wszystkim chrześcijan. «Modląc się za ofiary i za tych, którzy cierpią – zapewnił Benedykt XVI – zwracam się z apelem do sprawców przemocy, aby ustał bezzwłocznie rozlew krwi tak wielu niewinnych osób».

Przedtem w katechezie poświęconej hymnowi błogosławieństwa, rozpoczynającemu List św. Pawła do Efezjan, Papież podkreślił konieczność wykorzystywania modlitwy nie tylko do «proszenia Boga o pomoc w potrzebach», ale i do chwalenia i dziękowania za «tak licznie otrzymane dobre rzeczy» i za «dobroć przejawiającą się w Jego stworzeniu». Bóg, przypomniał, «powołał nas do istnienia, do świętości. Ten wybór poprzedza nawet stworzenie świata. Od zawsze jesteśmy w Jego projekcie, w Jego zamyśle». On, dodał, «wybiera nas nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, ale dlatego, że On jest dobry. Bóg jest dobrocią, jest przekazywaniem dobroci, chce przekazywać, stwarza, ponieważ chce przekazywać nam swoją dobroć, abyśmy się stali dobrzy i święci».

Ze swej strony człowiek jest powołany do dokonania wyboru w obliczu «drogi odkupienia», ponieważ «Bóg pragnie wolnych stworzeń, które w swojej wolności powiedzą tak». Każdy z nas, przypomniał Papież, musi być wrażliwy na «piękno stworzenia i dostrzegać w tym pięknie oblicze Boga». W tym sensie modlitwa «rodzi mężczyzn i kobiety, którzy nie działają pod wpływem   egoizmu, żądzy posiadania, żądzy władzy, lecz bezinteresowności, pragnienia miłości, pragnienia służby, a zatem pod wpływem Boga». A On, zakończył, «stał się nam bliski i czeka cierpliwie, aż dojrzejemy, rozumie naszą niewierność, zachęca nas do zaangażowania i nas prowadzi».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

19 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI