Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pokój i jedność dla Iraku

· Apel Papieża o ochronę ludności cywilnej uwięzionej w zachodnich dzielnicach Mosulu ·

Kolejny apel, „ażeby Irak znalazł pokój i jedność w pojednaniu i zgodzie między swoimi różnymi grupami etnicznymi i religijnymi”, wypowiedział Papież na zakończenie audiencji generalnej w środę 29 marca na placu św. Piotra. Papież wspomniał o „ludności cywilnej uwięzionej w zachodnich dzielnicach Mosulu i przesiedleńcach z powodu wojny”, których zapewnił, że czuje się z nimi „złączony w cierpieniu”.

Franciszek wyraził w szczególności „głębokie ubolewanie z powodu ofiar krwawego konfliktu” oraz nadzieję na wspólne zaangażowanie na wszystkich szczeblach i „ze wszystkich sił w ochronę ludności cywilnej, co jest niezbędnym i pilnym obowiązkiem”. Okazją do ponownego zwrócenia uwagi na dramat Iraku było spotkanie z przedstawicielami różnych grup religijnych tego bliskowschodniego kraju, których przyjął nieco wcześniej w małej sali przy Auli Pawła VI. Dodając im otuchy do pracy, Papież zaznaczył, że „bogactwo umiłowanego narodu irackiego” stanowi „mozaika, ukazująca jedność w różnorodności, siłę w jedności, rozkwit w harmonii”.

Wcześniej Franciszek kontynuował cykl cotygodniowych katechez na temat chrześcijańskiej nadziei. Komentując biblijny fragment z Listu do Rzymian (4, 16-25), w którym Paweł mówi o wierze Abrahama, podkreślił wezwanie Apostoła do wierzenia nadziei wbrew wszelkiej nadziei. Aktualizując refleksję i wzbogacając ją jak zazwyczaj o osobiste przemyślenia, dodane spontanicznie do napisanego tekstu, Papież zapytał, „czy wszyscy jesteśmy przekonani, że Bóg nas kocha i że wszystko, co nam obiecał, gotowy jest wypełnić”. A odpowiedź musiała być twierdząca, z przestrogą, że „musimy za to zapłacić” tylko drobną „cenę – 'otworzyć serce'. Otwórzcie wasze serca – nawoływał – a ta moc Boga będzie was niosła dalej, dokona rzeczy cudownych i nauczy was, czym jest nadzieja”. Również dlatego, kontynuował, że kiedy Pan „obiecuje, wypełnia to, co obiecuje. Nigdy nie sprzeniewierza się swojemu słowu”. Tak iż, zakończył, „jeżeli dziś mamy serce otwarte, wszyscy spotkamy się na placu Nieba”.

Audiencja generalna w języku włoskim 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI