Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pokój i bezpieczeństwo dla Kongijczyków

· Apel Papieża w przededniu powrotu z Castel Gandolfo ·

Dobra materialne muszą być używane w sposób sprawiedliwy i moralny w perspektywie dobra wspólnego

Apel Papieża w sprawie ludności kongijskiej, która «z powodu długotrwałych  starć zbrojnych». Podczas spotkania na modlitwie «Anioł Pański» w niedzielę  30 września — ostatnie w Castel Gandolfo przed powrotem do Watykanu, który nastąpił w poniedziałek 1 października rano — Benedykt XVI, mówiąc o uchodźcach z Demokratycznej Republiki Konga, szczególnie kobietach i dzieciach, wyraził  swoją «miłość i troskę». «Proszę  Boga — powiedział  — aby udało się znaleźć pokojowe drogi dialogu i ochronić tak wiele niewinnych osób». Papież ma nadzieję, że «jak najszybciej zapanuje pokój, oparty na sprawiedliwości, i ta udręczona ludność, a także cały region, zaznają  braterskiego współistnienia».

Wcześniej, przed odmówieniem modlitwy maryjnej, Papież skomentował  fragment Ewangelii z liturgii niedzielnej  (Mk 9, 38-41) słowami św. Augustyna: «Tak jak w świecie katolickim  — czyli w Kościele  — można znaleźć rzeczy niekatolickie, tak i poza światem katolickim może być coś, co jest katolickie». Stąd wezwanie do wiernych, którzy  «nie powinni  zazdrościć, ale cieszyć się, jeśli ktoś poza wspólnotą czyni dobro w imię Chrystusa, jeśli  tylko czyni to mając prawe zamiary i z szacunkiem».

Według Papieża «również w samym Kościele może się niekiedy wydarzyć, że z trudem dowartościowuje się i docenia, w duchu głębokiej jedności, dobre rzeczy zrealizowane przez różne środowiska kościelne». Tymczasem — zachęcił — «musimy wszyscy  zawsze potrafić doceniać się i wzajemnie szanować, wielbiąc Pana na nieskończoną 'wyobraźnię', z jaką działa w Kościele i w świecie».

Na koniec  Benedykt XVI nawiązał do słów apostoła Jakuba «przeciwko nieuczciwym bogaczom, którzy zabezpieczali się gromadząc bogactwa drogą wyzysku». Słowa, które — podkreślił  — «ostrzegają przed daremną żądzą dóbr materialnych» i «stanowią silne wezwanie do tego, by ich używać w perspektywie solidarności i wspólnego dobra, by działać zawsze w sposób sprawiedliwy i moralny, na wszystkich poziomach».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI