Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pokój dla Somalii

· Podczas audiencji generalnej apel Papieża po masakrze w Mogadiszu ·

„Smutek” i „ubolewanie” z powodu zamachu terrorystycznego, do którego doszło w sobotę 14 października w stolicy Somalii Mogadiszu, wyraził Papież na zakończenie audiencji generalnej w środę 18 października. Witając grupy wiernych na placu św. Piotra, Papież zachęcił do modlitwy „za zabitych i rannych oraz ich rodziny” i za całą ludność Somalii, „tak ciężko już doświadczoną”. Franciszek skierował również apel, by błagać o „nawrócenie stosujących przemoc” i słowa otuchy dla „tych, którzy pośród ogromnych trudności zabiegają o pokój na tej umęczonej ziemi”.

O pokoju Papież mówił także podczas spotkania z delegacją World Conference of religions for peace, którą przyjął w małej sali przy Auli Pawła VI przed audiencją generalną. Obecnym, którym towarzyszył kard. Jean-Louis Tauran, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, Franciszek przypomniał, że „pokój jest pilnym zadaniem również w dzisiejszym świecie, w którym liczne społeczności cierpią z powodu wojen i przemocy”. W realizowaniu tego zadania „religie ze swoimi zasobami duchowymi i moralnymi odgrywają szczególną i niezastąpioną rolę”.

Dlatego, przestrzegł Papież, „nie mogą one przyjmować postawy neutralnej, a tym bardziej dwuznacznej w odniesieniu do pokoju”. Bo „kto posługuje się przemocą lub ją usprawiedliwia w imię religii – podkreślił – poważnie obraża Boga, który jest pokojem i źródłem pokoju”. Stąd zachęta do umacniania „kooperacji międzyreligijnej”, by „przeciwstawiać się gwałtownym konfliktom, wspierać zrównoważony rozwój, chronić ziemię”. Religie mają bowiem „zasoby”, które pozwalają zawrzeć „przymierze moralne, aby promować poszanowanie godności osoby ludzkiej i troskę o świat stworzony”.

Po tym spotkaniu, w cyklu katechez poświęconych nadziei chrześcijańskiej Papież przedstawił wiernym zgromadzonym na placu św. Piotra rozważanie poświęcone rzeczywistości śmierci. Dla wierzących, podkreślił, jest ona jak „brama, która szeroko się otwiera”: w tym momencie, zapewnił, „sam Jezus przyjdzie do każdego z nas i weźmie nas za rękę z czułością”. Dlatego potrzebny jest „zdrowy realizm”, pozwalający uważać rzeczywistość ziemską za tymczasową i przeżywać to przejście, przechowując „w sercu płomyk wiary”.

Do delegacji World Conference of religions for peace 

Audiencja generalna po włosku

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI