Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pokój dla Bliskiego Wschodu

· Papież w rozmowie z syryjsko-prawosławnym Patriarchą Antiochii potępia męczeństwo chrześcijan ·

W obliczu „straszliwych cierpień, których przyczyną są wojna i prześladowania” chrześcijan na Bliskim Wschodzie, oraz niezdolności do „znalezienia rozwiązań” ze strony możnych tego świata, Papież Franciszek znów podnosi głos, zachęcając do modlitwy „za ofiary tej okrutnej przemocy”.

Przyjmując w Watykanie w piątek rano, 19 czerwca, syryjsko-ortodoksyjnego Patriarchę Efrema II, Papież zwrócił uwagę na krzyk bólu tak licznych niewinnych ofiar wszystkich konfliktów, jakie trwają w różnych regionach ziemi. „Prośmy Pana także – dodał – o łaskę, byśmy byli zawsze gotowi przebaczać i nieśli pojednanie i pokój”. Bowiem, wyjaśnił, właśnie to „ożywia świadectwo męczenników”.

Papież wspomniał również dwóch arcybiskupów chrześcijańskich, porwanych razem w Syrii ponad dwa lata temu, a także kapłanów i wiele osób z różnych stanów, pozbawionych wolności. Zachęcał w związku z tym zwierzchnika Kościoła syryjsko-ortodoksyjnego „w tym momencie ciężkiej próby i cierpienia” do wzmocnienia jeszcze bardziej więzi przyjaźni i braterstwa” oraz przyspieszenia „kroku na wspólnej drodze” i wymieniania się skarbami obydwu tradycji „jako duchowymi darami, bowiem to, co nas łączy, znacznie przewyższa to, co nas dzieli”.

Właśnie nawiązując do dialogu ekumenicznego między obydwoma Kościołami, Franciszek zaznaczył, że wizyta Patriarchy „umacnia więzy przyjaźni i braterstwa, łączące Stolicę w Rzymie ze Stolicą w Antiochii”, i jest kontynuacją tej „świętej pielgrzymki” ku pełnej jedności, zapoczątkowanej w 1971 r. w Rzymie przez patriarchę Mora Ignacego Jakuba III i Pawła VI. „Podpisując Wspólną deklarację dotyczącą naszego wspólnego wyznawania wiary w tajemnicę Słowa Wcielonego, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka, położyli oni – przypomniał – dynamiczny fundament, potrzebny do tej drogi, którą przebywamy razem w posłuszeństwie modlitwie Pana o jedność uczniów”.

Link do przemówienia Papieża

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI