Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pokarm, woda i ziemia dla wszystkich

· ​Na zgromadzeniu FAO Papież prosi, by przyznać solidarności centralne miejsce w relacjach międzynarodowych ·

Trzeba na powrót umieścić „w sercu międzynarodowych relacji solidarność, przenosząc ją ze słownika do decyzji w polityce: polityce drugiego”. Te słowa napomnienia skierował Papież Franciszek do uczestników 39. sesji konferencji FAO, których przyjął na audiencji w czwartek rano, 11 czerwca, w Sali Klementyńskiej.

W przemówieniu wygłoszonym po hiszpańsku Papież przedstawił obszerną i udokumentowaną analizę relacji między rozwojem, rolnictwem i wyżywieniem, przypominając w szczególności, że „dostęp do niezbędnego pokarmu jest prawem wszystkich”, i potwierdzając, „że prawa nie dopuszczają wykluczeń”. Według Franciszka nie wystarcza, „robienie podsumowań” na temat głodu w świecie czy „branie pod uwagę” danych i liczb. Raczej, zachęcał, „zastanówmy się, co możemy zrobić; a wręcz, co ja już robię”.

Papież zaniepokojony jest przede wszystkim rozmiarami marnotrawstwa, które obejmuje dziś jedną trzecią wyprodukowanej żywności. „Zredukowanie marnotrawstwa jest rzeczą istotną”, stwierdził Papież, lecz równie istotne jest „zastanowienie się nad wykorzystywaniem produktów rolnych nie w celach żywieniowych”, używanych do karmienia zwierząt lub do produkcji biopaliw. Drogą, według Franciszka, jest „zmiana stylów życia”, ograniczając zużywanie zasobów. Zresztą, zapewnił, „umiar nie sprzeciwia się rozwojowi, co więcej, jest już oczywiste, że stał się jednym z jego warunków”.

Papież wezwał także do rozważenia wpływu rynku na głód w świecie: konkretnie kształtowanie się cen produktów żywności, które mają tendencję zwyżkową, uniemożliwiając „najuboższym planowanie lub liczenie na choćby minimalne wyżywienie”, oraz spekulacja finansowa. „Także tutaj – zasugerował – spróbujmy pójść inną drogą, przekonując się, że produkty ziemi mają wartość, możemy powiedzieć, „świętą”, ponieważ są owocem codziennej pracy osób, rodzin, wspólnot rolników”.

Ubolewając z powodu rezygnacji i obojętności, jakie cechują postawę państw i organizacji międzynarodowych w obliczu głodu, Papież przypomniał, że często ubóstwo nie jest tylko nędzą społeczną, lecz „kwestią strukturalną”, dla której rozwiązania nie wystarczają zwykłe strategie polityczne. Poza wszystkim wskazał, że na południu świata, nękanym chronicznym głodem, pomoc doraźna nadchodząca z zagranicy „nie wystarcza i nie zawsze trafia do właściwych rąk”. Rezultatem jest szkodzenie miejscowym uprawom i „powstawanie zależności od wielkich producentów”. Właśnie w kwestii „zagarniania terenów uprawnych przez przedsiębiorstwa ponadnarodowe i państwa” Franciszek wyraził poważne zaniepokojenie, podkreślając, że proces ten „nie tylko pozbawia rolników zasadniczego dobra, lecz narusza wprost suwerenność państw”. Surowy był również osąd braku konkretnego zaangażowania, by zagwarantować prawo do wody i „by uczynić zrównoważoną konsumpcję tego dobra-zasobu”; Papież wyraził życzenie, aby wszyscy „mogli mieć dostęp do wody niezbędnej dla ich potrzeb i działalności rolnej”.

Link do przemówienia Papieża    

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI