Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pojednanie i stabilność dla Iraku

· Podczas audiencji generalnej Papież Franciszek wzywa do modlitwy o położenie kresu przemocy ·

Wiernym przypomina, że świętych obcowanie tworzy wielką rodzinę między niebem i ziemią

Pojednanie, pokój, jedność i stabilność «dla drogiego narodu irackiego, niestety nękanego codziennie przed tragiczne akty przemocy»: mówił o tym Papież Franciszek w środę 30 października podczas audiencji generalnej, na której zakończenie w małej sali przy Auli Pawła VI spotkał się ze zwierzchnikami religijnymi tego kraju. Delegacja, przedstawiona Papieżowi przez kard. Jeana-Louis Taurana, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, złożona była z przedstawicieli irackich wspólnot szyickiej i sunnickiej, chrześcijańskiej, jazydzkiej i sabejskiej.

Przed wezwaniem do modlitwy za Irak Ojciec Święty, kontynuując katechezy o Credo , mówił do wiernych obecnych na placu św. Piotra o «obcowaniu świętych osób». Stanowi to, wyjaśnił, «jedną z najbardziej pocieszających prawd naszej wiary, ponieważ przypomina nam, że nie jesteśmy sami, lecz istnieje wspólnota życia wszystkich, którzy należą do Chrystusa». Jest to więź nieba i ziemi, która jednoczy wszystkich chrześcijan, zarówno żyjących, jak i zmarłych, i która jest następstwem miłości trynitarnej, dzięki której  - dodał - «możemy stać się naprawdę jednym sercem i jedną duszą». Bo «płomień miłości Boga pali nasze egoizmy, nasze uprzedzenia, nasze zewnętrzne i wewnętrzne podziały» i  «pali również nasze grzechy».

Drugi aspekt, o którym mówił Papież, dotyczy tego, że nasza wiara potrzebuje «wsparcia przez innych, zwłaszcza w trudnych momentach. Jeśli jesteśmy zjednoczeni, wiara staje się silna. Jak pięknie jest wspierać się nawzajem we wspaniałej przygodzie, jaką jest wiara», skomentował. Zresztą «tendencja do zamykania się w sferze prywatnej wywarła wpływ również na sferę religijną, toteż często trudno jest prosić o pomoc duchową tych, którzy dzielą z nami doświadczenie chrześcijańskie». W związku z tym Papież zapytał: «Kto z nas wszystkich nie doznał niepewności, zagubienia, a nawet wątpliwości na drodze wiary?» Odpowiedzią było małe wyznanie: «Wszyscy, ja też». Lecz «wszystko to – dodał – nie powinno nas zdumiewać, bo jesteśmy ludźmi, cechuje nas słabość i ograniczenia».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI