Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pojednanie i poszanowanie praw

· ​Papież prosi władze polityczne i obywatelskie Mjanmy o ochronę każdej grupy etnicznej ·

Budowanie pokoju jest procesem „żmudnym”, który może postępować tylko dzięki zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwości i poszanowaniu praw człowieka”. Przemawiając do władz politycznych i obywatelskich Mjanmy, Papież wskazał główną drogę do „pojednania narodowego” w kraju, „który wiele wycierpiał i do dziś cierpi z powodu wewnętrznych konfliktów i walk, które trwały zbyt długo i spowodowały głębokie podziały”.

W przemówieniu, które wygłosił w audytorium International Convention Centre w stolicy, Naypyidaw, we wtorek po południu 28 listopada, na zakończenie drugiego dnia podróży do Azji, Franciszek podkreślił, że „przyszłością Mjanmy musi być pokój” – pokój, uściślił, „oparty na poszanowaniu godności i praw każdego członka społeczeństwa, na poszanowaniu każdej grupy etnicznej i jej tożsamości, na poszanowaniu państwa prawa i demokratycznego porządku, co pozwoli każdej jednostce i każdej grupie – bez wykluczania kogokolwiek – wnosić swój uprawniony wkład we wspólne dobro”.

W odpowiedzi na słowa powitania Aung San Suu Kyi, radcy stanu i minister spraw zagranicznych – która potwierdziła potrzebę dalszego realizowania procesu pokojowego w tym kraju i wspomniała o trudnej sytuacji w stanie Rakhine – Papież wskazał na „zaleczenie ran” jako „podstawowy priorytet polityczny i duchowy” dla Mjanmy. Jest to zadanie, którego celem ma być „położenie kresu przemocy, budowanie zaufania i zagwarantowanie poszanowania praw wszystkich ludzi, którzy uważają tę ziemię za swój dom”.

W tym „wielkim dziele pojednania i integracji narodowej” szczególną rolę winny odgrywać osoby należące do różnych wspólnot religijnych. Ich różnice, podkreślił Papież, „nie powinny być źródłem podziału i nieufności, ale raczej siłą dla jedności, przebaczenia, tolerancji i mądrego budowania kraju”. Właśnie w ten sposób bowiem „religie mogą pomóc w wykorzenieniu przyczyn konfliktu, budowaniu mostów dialogu, dążeniu do sprawiedliwości i być profetycznym głosem dla cierpiących”.

To zadanie Franciszek powierzył wcześniej grupie zwierzchników religijnych, z którymi spotkał się w siedzibie arcybiskupiej na początku dnia. „W tym czasie, w którym przyszło nam żyć – powiedział, witając ich – jesteśmy świadkami tendencji na poziomie światowym do jednolitości, do ujednolicania wszystkiego. To jest zabijanie człowieczeństwa, to jest kolonizacja kulturowa”. Trzeba zatem zrozumieć, dodał, „bogactwo naszych różnic – etnicznych, religijnych, ludowych – właśnie z tych różnic rodzi się dialog. I właśnie w oparciu o te różnice uczymy się od innego, jako bracia”.

Przemówienie Papieża do władz politycznych i społecznych Mjanmy  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI