Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pojednanie i pokój

· ​W święto Miłosierdzia Bożego Papież proponuje, aby w każdej diecezji zrealizować jakieś dzieło charytatywne dla upamiętnienia Jubileuszu, i zapowiada zbiórkę dla ludności Ukrainy ·

W „dniu, który jest jakby sercem Roku Świętego Miłosierdzia”, Papież ogarnął myślą „wszystkie narody, które są najbardziej spragnione pojednania i pokoju”, zwłaszcza ludność Ukrainy. Powiedział o tym sam w niedzielę rano, 3 kwietnia, na placu przed Bazyliką Watykańską przed modlitwą Regina caeli, którą zakończył Mszę św. odprawianą w święto Miłosierdzia Bożego.

Niemal zamykając symbolicznie dwudniowe obchody – które rozpoczęły się czuwaniem poprzedniego wieczoru – w całości poświęcone duchowości będącej u podstaw Nadzwyczajnego Jubileuszu, Papież dał konkretne przesłanie, proponując gest miłości na rzecz Ukrainy. I za pośrednictwem Papieskiej Rady „Cor Unum” zorganizował w niedzielę 24 kwietnia specjalną zbiórkę we wszystkich Kościołach katolickich Europy, z której przychód zostanie przekazany „dla tych, którzy cierpią dramatyczne skutki przemocy” w tym kraju: tych, którzy pozostają na ziemiach nękanych przez wrogość, która już przyniosła śmierć tysięcy osób”, wyjaśnił, oraz tych – ponad milion osób – którzy „zostali zmuszeni do ich opuszczenia przez utrzymującą się ciężką sytuację”. Przypominając, że „dotyka to przede wszystkim osoby starsze i dzieci”, Papież zapewnił o swojej nieustannej modlitwie i wyjawił, że zamierza „rozpropagować pomoc humanitarną dla nich”. Stąd wezwanie skierowane do wiernych europejskich, aby przyłączyli się do tej inicjatywy „przez wielkoduszny wkład”, bowiem – powiedział – ten gest miłości oprócz ulżenia w cierpieniach materialnych, ma także wyrazić Ukrainie bliskość i solidarność moją osobistą i całego Kościoła”, z ufnością, „że pomoże to promować bez dalszej zwłoki działania na rzecz pokoju i poszanowania prawa na tej ziemi tak bardzo doświadczonej”. I nie tylko. Franciszek bowiem postanowił przy okazji tego projektu pokojowego wspomnieć o światowym dniu walki ze stosowaniem min przeciwpiechotnych, wzywając do odnowy „zaangażowania na rzecz świata, w którym nie będą używane miny”. Bowiem, zwrócił uwagę, „zbyt wiele osób jest nadal zabijanych bądź okaleczanych przez tę straszliwą broń, a odważni mężczyźni i kobiety narażają życie, aby oczyszczać zaminowane tereny”.

Wcześniej, podczas czuwania modlitewnego w sobotę 2 kwietnia, które zbiegło się z 11. rocznicą śmierci Jana Pawła II, Papież Franciszek rzucił inną konkretną propozycję wiernym, którzy żyją duchowością Bożego miłosierdzia: a mianowicie, aby w każdej diecezji zrealizować jakieś dzieło, coś w rodzaju „pomnika” Roku Świętego. I zasugerował, jaki kształt mogłaby przyjąć ta inicjatywa: „szpital, dom starców, dom dla dzieci porzuconych, szkoła, dom dla narkomanów”.

Link do przemówienia Papieża podczas sobotniego czuwania

Link do homilii podczas Mszy św. 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI