Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Podziały wśród chrześcijan zniekształcają oblicze Kościoła

· Podczas spotkania na modlitwie «Anioł Pański» Papież wzywa wiernych do modlitewnego zaangażowania w Tygodniu Modlitw o Jedność ·

Apel o położenie kresu masakrom ludności cywilnej w toczących się wojnach

Jedną z największych win, które «zniekształcają oblicze Kościoła», jest naruszenie «jego widzialnej jedności», a szczególnie «historyczne podziały, które rozdzieliły chrześcijan i które nie zostały jeszcze przezwyciężone», powiedział Papież podczas spotkania na modlitwie «Anioł Pański» w niedzielę 20 stycznia na placu św. Piotra, mówiąc o Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, który obchodzony jest od 18 do 25 stycznia pod hasłem «Czego Bóg od nas oczekuje», zaczerpniętym z Księgi proroka Micheasza.

Dla Papieża doroczne spotkanie ekumeniczne stanowi «zawsze oczekiwany przez wiernych i wspólnoty moment, który rozbudza we wszystkich pragnienie i zaangażowanie duchowe na rzecz pełnej jedności». W związku z tym Benedykt XVI przypomniał «znaczące» doświadczenie, jakim było czuwanie modlitewne z tysiącami młodych z całej Europy i ze wspólnotą z Taizé 29 grudnia na placu św. Piotra: była to «chwila łaski, w której doświadczyliśmy, jak pięknie jest być jednym w Chrystusie».

«Zachęcam wszystkich do wspólnej modlitwy, abyśmy mogli urzeczywistnić 'to, czego Pan od nas oczekuje'» powiedział następnie, nawiązując do tematu Tygodnia Modlitw. Temat ten – wyjaśnił - «został zaproponowany przez kilka wspólnot chrześcijańskich w Indiach, które wzywają do zdecydowanego zaangażowania się na rzecz widzialnej jedności wszystkich chrześcijan i do przezwyciężenia, jako bracia w Chrystusie, wszelkiego rodzaju niesprawiedliwej dyskryminacji». Papież zachęcił też wiernych do udziału w Nieszporach, które będzie odprawiał w najbliższy piątek 25 stycznia, w święto nawrócenia św. Pawła Apostoła w bazylice św. Pawła za Murami, w obecności przedstawicieli innych Kościołów i wspólnot kościelnych.

Na zakończenie, zanim zwrócił się do  obecnych na spotkaniu poszczególnych grup pielgrzymów z różnych krajów, Papież wygłosił apel o pokój, wzywając wiernych do modlitwy,  «aby w trwających niestety różnych konfliktach zbrojnych ustały niegodne masakry bezbronnej ludności cywilnej, by zaniechano przemocy i by znaleziono odwagę, potrzebną do dialogu i do negocjacji».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI