Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pod znakiem etimazji

· W przeddzień Soboru na Krecie ·

Logo Świętego i Wielkiego Soboru Kościoła Prawosławnego jest ikona etimazji (z greckiego hetoimasia) – przygotowanie tronu.

Obraz przedstawia pusty tron, który symbolizuje oczekiwanie Kościoła na ponowne przyjście Chrystusa na końcu czasów – bardzo stary temat eschatologiczny, szczególnie bliski iknografii bizantyjskiej. Tę słynną ikonę można odczytywać również jako symbol Trójcy Świętej – tron symbolizuje Ojca, księga Ewangelii umieszczona na tronie przedstawia Syna, a powyżej jest gołębica, symbol Ducha Świętego. W kolistym obramowaniu, okalającym obraz, widnieje 14 białych krzyży, wskazujących na 14 autokefalicznych Kościołów prawosławnych.

Trudno o bardziej odpowiedni obraz dla przedstawienia Soboru, który rozpocznie się na Krecie 20 czerwca, po obchodach w prawosławiu uroczystości Zesłania Ducha Świętego – soboru “przygotowawczego”, który powinien położyć pierwsze podwaliny wzmocnionej synodalności Kościołów prawosławnych, w oczekiwaniu na to, aż z pomocą Ducha Świętego wszystkie będą mogły wziąć w nim udział.

Z Chani

Hyacinthe Destivelle

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI