Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pod tym samym dachem

· Różnice teologiczne nie uniemożliwiają jedności w Chrystusie ·

Aktualnie istnieje niebezpieczeństwo, że chrześcijanie podzieleni na różne wyznania zastygną w spokojnym współistnieniu. Jak można wyjść poza to? W Taizé zdumiewamy się, stwierdzając, że młodzi ludzie, którzy spędzają razem parę dni na naszym wzgórzu, prawosławni, protestanci i katolicy, czują się głęboko zjednoczeni, nie sprowadzając skądinąd swojej wiary do najmniejszego wspólnego mianownika ani nie niwelując swoich wartości. Przeciwnie, pogłębiają swoją wiarę. Wierność swemu pochodzeniu współistnieje z otwarciem na osoby odmienne od nich. Z czego to wszystko wynika? Z faktu, że zgodzili się przebywać pod tym samym dachem i razem zwrócić się do Boga. Skoro to jest możliwe w Taizé, dlaczego nie mogłoby być możliwe gdzie indziej?

Chciałbym zatem znaleźć odpowiednie słowa, aby zapytać chrześcijan z różnych Kościołów: czy nie jest to właściwa chwila, w której trzeba by zdobyć się na odwagę, by zamieszkać razem pod jednym dachem, nie czekając, aż wszystkie sformułowania teologiczne zostaną w pełni uzgodnione? Czyż nie można dawać wyrazu naszej jedności w Chrystusie – który nie jest podzielony – stwierdzając, że różnice, jakie pozostają w wyrażaniu wiary, nie dzielą nas? Zawsze będą istniały różnice – te będą wymagały szczerych debat, ale często będą mogły być także ubogaceniem.

Brat Alois

Tekst integralny (link do wersji włoskiej)      

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI