Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pod jednym sztandarem

· Droga Kościoła według Papieża Franciszka Pod jednym sztandarem ·

„W homilii wygłoszonej przez Papieża Franciszka 14 marca podczas Mszy św. celebrowanej z kardynałami elektorami w Kaplicy Sykstyńskiej, nazajutrz po wyborze, Papież mówił o ruchu Kościoła w oparciu o trzy czasowniki zaczerpnięte z czytań: chodzić w obecności Pana („Chodźcie […], postępujmy w światłości Pańskiej”, Iz 2, 5), budować Kościół (z „żywych kamieni”, namaszczonych przez Ducha Świętego) i wyznawać wiarę w Chrystusa. Od razu napomniał nas, mówiąc: „są ruchy, które nie są właściwym wędrowaniem: to ruchy, które nas ciągną do tyłu”. I tonem jeszcze bardziej surowym dodał: „Kiedy nie wyznaje się Jezusa Chrystusa (…) wyznaje się światowość diabła”, księcia tego świata.

Słuchając, gdy to mówił, pomyślałem o dwóch słynnych medytacjach z ćwiczeń duchowych, tej o „powołaniu doczesnego króla”, która „pomaga nam kontemplować życie Króla odwiecznego”, i tej o „dwóch sztandarach”. Na koniec tych medytacji odbywający rekolekcje jest wzywany do dokonania swojego wyboru, do ofiarowania swojej osoby, i prosi Chrystusa o łaskę, aby mógł Go naśladować i był przyjęty pod jego sztandar”.

Są to słowa – w tłumaczeniu z francuskiego, napisane przez kardynała arcybiskupa Lyonu, prymasa Galii, w przedmowie do książki dopiero co opublikowanej Amour, Service & Humilté. Exercises spirituels donnés à ses frères évêques à la manière de saint Ignace de Loyola – Miłość, służba i pokora. Rekolekcje dla braci biskupów, głoszone na sposób św. Ignacego Loyoli (Paryż, Magnificat, 2013  r., ss. 144, 14,50 euro), która jest zbiorem nauk rekolekcyjnych głoszonych w 2006 r. przez kard. Jorge Maria Bergoglia dla biskupów hiszpańskich.

Dalej purpurat pisze: „Miłosierdzie i wybór – to dwa słowa, które widnieją w herbie biskupa Jorge Maria Bergoglia, które Papież postanowił zachować: Miserando atque eligendo . Słowa te zostały zaczerpnięte od Bedy Czcigodnego, z jego komentarza do powołania Mateusza (Mt 9, 9). W tej samej chwili, kiedy Pan okazuje miłosierdzie względem kogoś, wybiera go, obficie obdarza go swoją łaską, i ten Boży dar staje się jego misją.

Taka jest historia Franciszka, który, wstrząśnięty miłosierdziem Boga w więzieniu w Spoleto, wyruszy w drogę jako pielgrzym, ubogi trubadur, głosząc Ewangelię całemu stworzeniu. I jest to również duchowa droga Ignacego Loyoli. Marzył on o zaszczytach i sukcesach wojennych, ale odniósłszy rany na ciele i wstrząśnięty lekturą żywotów świętych, w Loyoli stał się towarzyszem drogi Jezusa, pragnącym gorliwie głosić wszystkim radość z miłosierdzia”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI