Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Początek nowego świata

· Podczas audiencji generalnej Papież mówi o owocach zmartwychwstania wśród uczniów Jezusa ·

Dziś również Zmartwychwstały «przychodzi do naszych domów i do naszych serc, mimo że niekiedy drzwi są zamknięte», niosąc «radość i pokój, życie i nadzieję», powiedział Papież podczas audiencji generalnej 11 kwietnia na placu św. Piotra. Ojciec Święty, który przybył helikopterem z Castel Gandolfo - gdzie przebywa od niedzieli po południu – poświęcił cotygodniowe spotkanie z wiernymi «przemianie, którą w uczniach Jezusa spowodowała Jego Pascha». Poczynając od wieczora dnia zmartwychwstania, kiedy Pan wszedł do domu, w którym się zamknęli ze strachu przed Żydami i przywitał ich, mówiąc: «Pokój wam». To «zwyczajne pozdrowienie», jak je określił Papież, nabrało jednakże «nowego znaczenia, ponieważ wywołuje wewnętrzną przemianę; jest to pozdrowienie paschalne, które pozwala uczniom pokonać wszelki strach». Pokój staje się tym samym «darem, który Zmartwychwstały chce ofiarować swoim przyjaciołom». I jest to jednocześnie «zadanie», ponieważ – wyjaśnił Papież - «jest on przeznaczony dla nich, ale także dla wszystkich i uczniowie będą musieli nieść go całemu światu». Nie przypadkiem Jezus tchnie na nich Ducha Świętego i ich Nim ożywia: gest ten jest «znakiem nowego stworzenia», który «rozpoczyna nowy świat». Stąd wezwanie, by wszędzie głosić nowość paschalną, aby «ciernie grzechu, które ranią serce człowieka, zastąpiły zalążki Łaski, obecności Boga i Jego miłości, które zwyciężają grzech i śmierć».

To wszystko jest nam potrzebne również dziś – podkreślił Papież - «do ludzkiego i duchowego odrodzenia». Tylko Chrystus może bowiem «zdjąć owe kamienie nagrobne, które człowiek często nakłada na swoje uczucia, swoje związki z innymi, swoje postępowanie; te kamienie oznaczają śmierć: podziały, wrogość, urazy, zawiść, nieufność, obojętność». Tylko On, dodał, «może nadać sens egzystencji i zachęcić do wyruszenia w dalszą drogę osoby zmęczone i smutne, zniechęcone i pozbawione nadziei». Tak jak przydarzyło się uczniom z Emaus, w których rozpaliła się «miłość do Zmartwychwstałego, który otworzył ich serca i napełnił je bezgraniczną radością». Po spotkaniu z Panem, który wyjaśnił sens Pisma Świętego i połamał Chleb eucharystyczny, odnaleźli oni bowiem «zapał wiary, miłość do wspólnoty, potrzebę przekazywania innym dobrej nowiny». Dlatego dawanie świadectwa o zmartwychwstaniu «staje się dla nich nieodpartą potrzebą».

«Niech okres wielkanocny – życzył na zakończenie Benedykt XVI – będzie dla wszystkich okazją sprzyjającą odnalezieniu z radością i zapałem źródeł wiary» i spotkaniu Zmartwychwstałego, który «idzie z nami, by wskazywać kierunek naszemu życiu».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

26 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI