Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pochwała sióstr

· W artykule „New York Review of Books” ·

Pod prowokacyjnym tytułem Bullying the Nuns został opublikowany na łamach „New York Review of Books” 7 czerwca artykuł katolickiego pisarza Garry'ego Willsa, poświęcony kwestii, która jak się zdawało przeciwstawiała sobie Kongregację Nauki Wiary i Leadership Conference of Women Religious – organizację skupiającą większość sióstr w Stanach Zjednoczonych. Krótko mówiąc, zdaniem Willsa, siostrom zarzuca się, że za bardzo angażują się w działalność społeczną (o której rzekomo jest mowa w Ewangelii), a zbyt mało uwagi poświęcają aborcji i antykoncepcji (o których natomiast nie ma mowy w Ewangelii).

Rozumowanie pisarza z pewnością nie jest nowe, idzie utartymi już od dawna drogami. W istocie jest wielce przestarzałe, nie uwzględnia historycznych zmian, jakie zaszły, a tym bardziej ich ocen wyrażanych przez Benedykta XVI od początku jego pontyfikatu. Troska o potrzebujących w istocie nie jest kwestionowana: Kościół katolicki zawsze był darzony i nadal cieszy się powszechnym uznaniem za swoją wielkoduszną i niezawodną pomoc –  także z tego względu liczba chrześcijan wciąż rośnie w krajach ubogich.

Obecnie kryzys chrześcijaństwa obejmuje wielkie regiony o długiej tradycji chrześcijańskiej, takie jak Europa i Stany Zjednoczone, gdzie nowa ewangelizacja musi uwzględnić również krytykę niewłaściwych dróg, jakie obrało społeczeństwo zachodnie, zwłaszcza w zakresie moralności seksualnej i bioetyki. I naprawdę trudno jest w związku z tym twierdzić, jak to czyni Wills, że Ewangelia nie opowiada się za poszanowaniem każdego życia ludzkiego, a więc także płodów, lub że wcielenie, czyniąc ciało ludzkie świątynią Boga, nie przemienia w drogę uświęcenia duchowego każdej czynności, której dokonujemy poprzez ciało, a zatem również – jeżeli nie przede wszystkim – aktu seksualnego.

A fakt, że Kościół napotyka tak wiele trudności i spotyka się z tak licznymi krytykami ze względu na swoje stanowisko w dziedzinie, którą wielu, zwłaszcza liczne organizacje feministyczne, podsumowuje wyrażeniem „prawa reprodukcyjne”, winien być postrzegany jako potwierdzenie, że właśnie w tym tkwi istota problemu, którym należy się zająć. Konfrontacja ze współczesnością bowiem nie musi być mylona z bezkrytycznym dostosowaniem się do chwilowych mód. Dostosowaniem zresztą szczególnie nieaktualnym w chwili takiej jak obecna, kiedy to rewolucja seksualna lat sześćdziesiątych minionego wieku weszła w fazę poważnego kryzysu i zmusza wszystkich do przemyśleń.

Ale o ile w tej sferze artykuł nie przekonuje, o tyle nie sposób nie docenić słów pochwały, jakie Wills kieruje pod adresem sióstr poznanych z bliska, uznania dla ich misji pełnionej niemal zawsze w sposób cichy i pokorny, jednak z tego powodu niepozbawiony przenikliwego rozeznania historycznego i duchowego. I nie można nie zgodzić się z pisarzem, kiedy sławi ewangeliczne życie wielu sióstr, które dwójkami podróżują autobusami, wyraźnie w sprzeczności z „duchem czasów”, który bynajmniej nie ceni skromności. Czy kiedykolwiek widziano zakonnice same w restauracji? Bardzo, ale to bardzo rzadko, i tylko w podróży. Te postawy w stylu ewangelicznym poruszają serca wiernych i sprawiają, że często czują się oni bardzo bliscy tych sióstr.

Właśnie dlatego to, co przedstawia się jako starcie między potężnymi mężczyznami i pokornymi kobietami, dziś nie jest tolerowane przez opinię publiczną. Ale wydaje się, że ostatnia rozmowa prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Williama Josepha Levady, z przedstawicielkami Leadership Conference of Women Religious przywróciła właściwy porządek rzeczy, przekształcając to, co wydawało się aktem męskiego autorytaryzmu, w pogodną i nastawioną na współdziałanie rozmowę między podmiotami, które się nawzajem słuchają i szanują.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI