Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Po stronie osoby ludzkiej

· Sprawozdanie Stolicy Apostolskiej przedstawione w Komitecie przeciwko Torturom ·

Stolica Apostolska uważa Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur za ważne narzędzie w walce z działaniami stanowiącymi poważne naruszenie godności ludzkiej. Podkreślił to abp Silvano M. Tomasi, stały obserwator przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Instytucji Wyspecjalizowanych w Genewie, przedstawiając w poniedziałek 5 maja okresowe sprawozdanie Stolicy Apostolskiej w Komitecie Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur. Arcybiskup przypomniał na wstępie, że Stolica Apostolska przystąpiła do Konwencji 22 czerwca 2002 r., dostarczając deklarację wyjaśniającą powodujące nią motywy: chodzi o obronę osoby, o czym mówi już Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. W tej samej deklaracji wyjaśniającej napisane jest, że Stolica Apostolska jako członek wspólnoty międzynarodowej związana jest, lecz odrębna i różna, od terytorium Państwa Watykańskiego, gdzie sprawuje władzę. Konwencja stosowana jest zatem w Państwie Watykańskim. Dlatego też kolokwialne stwierdzenia utożsamiające Stolicę Apostolską z Watykanem są błędne.

Po wyliczeniu różnorodnych kroków ustawodawczych, podjętych przez Państwo Watykańskie, by zrealizować wskazania Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur, abp Tomasi potwierdził – by wyjaśnić panujące w tej sprawie zamieszanie – że Stolica Apostolska nie ma jurysdykcji nad wszystkimi członkami Kościoła katolickiego. Osoby żyjące w danym kraju znajdują się pod jurysdykcją prawowitych władz tego kraju. Władze państwowe mają obowiązek chronić, a jeśli to konieczne, ścigać osoby znajdujące się pod jego jurysdykcją. Stolica Apostolska sprawuje taką samą władzę w odniesieniu do osób mieszkających w Państwie Watykańskim, zgodnie ze swoim prawem. Władze państwowe, do których prawowitych kompetencji to należy, działają jako odpowiedzialny podmiot sprawiedliwości w odniesieniu do przestępstw i nadużyć popełnionych przez osoby będące pod ich jurysdykcją. Każda pojedyncza osoba, niezależnie od przynależności do instytucji katolickiej, podlega władzy danego państwa.

Na zakończenie swojego wystąpienia abp Tomasi wyraził nadzieję, że w przypadku stosowania Konwencji w nowych sytuacjach, będą one miały zawsze odniesienie do konkretnych części dokumentu. Podkreśla się to, ponieważ wprowadzenie innych tematów, o których Konwencja nie mówi, ogranicza jej pierwotny cel i stanowi zagrożenie dla sytuacji tych, którzy są ofiarami nadużyć i tortur. Powstaje tu ryzyko, że praca Komitetu stanie się nie tylko nieskuteczna, ale wręcz szkodliwa.

Tekst wystąpienia abpa Tomasiego po angielsku 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI