Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pilna potrzeba jedności

· Papież Franciszek do delegacji Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola ·

Nie powinniśmy się bać spotkania i prawdziwego dialogu

«Nie powinniśmy się bać spotkania i prawdziwego dialogu», powiedział Papież Franciszek do członków delegacji Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola, którzy przybyli z wizytą do Rzymu z okazji uropczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Delegacja, której przewodniczy metropolita Pergamonu Jan (Ziziulas), została przyjęta na audiencji przez Papieża w piątek 28 czerwca rano. W przemówieniu Ojciec Święty podkreślił «głęboką więź, która jednoczy w wierze, w nadziei i w miłości Kościół Konstantynopola i Kościół Rzymu», przypominając, że «braterskie spotkanie jest istotną częścią drogi do jedności». Papież wyraził wdzięczność Patriarsze Bartłomiejowi, który skierował do Biskupa Rzymu list z życzeniami. Ze swej strony Papież potwierdził, że «poszukiwanie jedności chrześcijan jest pilną kwestią, której dziś bardziej niż kiedykolwiek nie możemy zaniechać». «Podstawowy wkład» wnoszą w tę sprawę prace Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego, której «cennego wkładu i wielkodusznego zaangażowania» Papież nie omieszkał podkreślić. Wyjaśniając, że «nie chodzi w nich o czysto teoretyczne ustalenia, lecz o głębokie poznanie obu tradycji, by je zrozumieć i, niekiedy, uczyć się na nich»: dzieje się tak w przypadku szczególnie znaczących tematów, takich jak  «poczucie kolegialności biskupów» i «tradycja synodalności».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI