Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pierwsi w przyjmowaniu emigrantów

· Lampedusa i Calais ·

Lampedusa i Calais: dwa zakątki Europy – jeden na środku Morza Śródziemnego, drugi na brzegu Morza Północnego – które w wyobraźni zbiorowej były ściśle związane z kryzysem emigrantów. Na znak komunii biskupi diecezji, na których obszarze znajdują się te dwa miejsca, Agrigento we Włoszech i Arras we Francji, spotkali się na wysepce. Inicjatywa ta zrodziła się z pomysłu o. Ferruccia Santa, koordynatora włoskiej Misji katolickiej we Francji i długoletniego przyjaciela biskupa Arras Jeana-Paula Jaegera, z nadzieją, że analogiczne doświadczenie będzie można powtórzyć w Calais.

W spotkaniu uczestniczyli także bp Guerino Di Tora, prezes fundacji Migrantes włoskiej Konferencji Episkopatu, bp Giancarlo Perego, dyrektor generalny Migrantes, i o. Carlos Caetano, dyrektor Krajowego Duszpasterstwa Migrantów francuskiej Konferencji Episkopatu. Podczas wizyty delegacja francuska spotkała się z komendantem włoskiej straży przybrzeżnej, który opisał krok po kroku procedurę, jaka jest stosowana po zlokalizowaniu łodzi w stanie zagrożenia: „Zrobiły na mnie wrażenie umiejętności i gotowość marynarzy, wielu bardzo młodych, przeżywających swoją misję w sposób humanitarny i braterski”, powiedział w rozmowie z „L'Osservatore Romano” o. Caetano. Bardziej ogólnie mógł on stwierdzić, że zarówno wśród mieszkańców, jak i osób sprawujących odpowiedzialne funkcje instytucjonalne, „dominuje aspekt ludzki: ludzie na wyspie mówią nie tyle o 'problemie migracyjnym', co o 'migrantach', o osobach”.

Podczas wizyty delegacji francuskiej, 22 września, na Lampedusie obchodzone było święto Matki Bożej di Porto Salvo, patronki wyspy. Mszy św. z tej okazji przewodniczył arcybiskup Agrigento kard. Francesco Montenegro. Zaproszony przez niego do wygłoszenia homilii bp Jaeger wezwał wszystkich chrześcijan, by bez lęku przyjęli zaproszenie Boga do dawania w świecie świadectwa miłości i przyjmowania braci w duchu solidarności.

Po odwiedzeniu znajdującego się na wyspie ośrodka dla uchodźców ordynariusze diecezji zasiedli przy jednym stole, by podzielić się doświadczeniami. Zorganizowano także spotkanie z młodymi ludźmi zaangażowanymi w ekumeniczne projekty mające na celu tworzenie korytarzy humanitarnych, realizowane przez wspólnotę św. Idziego i Federację chrześcijańskich Kościołów ewangelickich.

Kulminacyjnym momentem tej wizyty była modlitwa przy Bramie Europy – podniesionej do rangi drzwi świętych przez kard. Montenegro z okazji Roku Miłosierdzia – w miejscu, gdzie Papież modlił się 8 lipca 2013 r. podczas swojej wizyty na Lampedusie, pierwszej podróży pontyfikatu. Następnie odwiedzono cmentarz wyspy, gdzie była też grupa ochotników, usiłujących na podstawie świadectw tych, którym udaje się przeżyć, ustalić imiona i nazwiska wszystkich osób, które zostają pochowane, by można było za nie się modlić. Przed opuszczeniem Lampedusy, 23 września rano, delegacja francuska była świadkiem przyjęcia blisko czterystu migrantów, którzy zostali uratowani na morzu. „Każdy z ratowników doskonale znał swoje zadanie, wywarło to na nas wielkie wrażenie”, powiedział nam o. Caetano.

„Spotkanie Calais i Lampedusy, ze względu na ich rolę w najnowszej historii migracji, było okazją do przypomnienia, że obecny kryzys nie dotyczy tylko niektórych, lecz obejmuje wszystkich, w pierwszym rzędzie Unii Europejskiej”, stwierdzili jego uczestnicy w komunikacie końcowym. Według biskupa Arras, arcybiskupa Agrigento i różnych osób odpowiedzialnych za duszpasterstwo migrantów, „wyzwanie jest złożone i nie znajdzie się rozwiązania, patrząc na sytuację tylko z lokalnego punktu widzenia, krajowego”. Ich zdaniem konieczne są „wspólny wysiłek i odpowiedź na różnych frontach i w wielu etapach, od pierwszego przyjęcia do integracji migranta w społeczeństwie, które go gości”.

Momenty te stały się także „zachętą do odkrycia ducha otwartości, wolności poruszania się, które swego czasu były inspiracją projektu Unii Europejskiej, a dziś niestety ulegają osłabieniu w różnych państwach członkowskich, również we Włoszech i we Francji”, czytamy w komunikacie. „Wyrażamy naszą wspólną nadzieję, że świadectwo Lampedusy stanie się katechezą dla wszystkich krajów europejskich, że będzie przypominało o znaczeniu poszanowania drugiego człowieka i konieczności kultywowania w Europie kultury otwartej, chętnej do dialogu i potrafiącej dowartościować różnorodność”, stwierdzają na koniec biskupi. Apel ten jest myślą przewodnią spotkania krajowych dyrektorów duszpasterstw migrantów z różnych krajów Europy, zgromadzonych w Madrycie 26 i 27 września.

Charles de Pechpeyrou

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI