Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pieniądze mają służyć, a nie rządzić

· Przemawiając do Caritas Internationalis i do przedsiębiorców katolickich, Papież mówi o integracji społecznej i solidarności ·

„Pieniądze muszą służyć, zamiast rządzić” – napominał Papież Franciszek podczas spotkania z uczestnikami międzynarodowej konferencji stowarzyszeń przedsiębiorców katolickich (UNIAPAC), których przyjął w czwartek rano, 17 listopada, w Sali Królewskiej.

W swoim przemówieniu Papież położył szczególny nacisk na to, że pieniądzem należy posługiwać się jako „technicznym narzędziem pośrednictwa, porównywania wartości i praw, wypełniania zobowiązań i oszczędności”. Nie może zatem mieć on „wartości neutralnej”, lecz „nabywa wartość w zależności od celów i okoliczności, w jakich się go używa”. Dlatego – przestrzegł Franciszek – „kiedy ktoś stwierdza neutralność pieniądza, ulega jego władzy”.

Stąd wynika „społeczna” koncepcja działalności przedsiębiorstw. Które – powiedział Papież – „nie mają istnieć po to, żeby zarabiać pieniądze, chociaż pieniądze służą jako miara ich funkcjonowania”. Według Papieża, „przedsiębiorstwa istnieją po to, żeby służyć”, choć to może oznaczać dla nich „ryzyko skomplikowania sobie życia, w związku z koniecznością zrezygnowania z pewnych zysków ekonomicznych”. Franciszek adresował ten apel również do odpowiedzialnych za sektor bankowy i finansowy, napominając ich, żeby nie krzywdzili nikogo i umożliwiali dostęp do kredytu przede wszystkim rodzinom, małym i średnim przedsiębiorstwom, rolnikom, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działalność oświatową, na ochronę zdrowia, na polepszenie sytuacji i integrację najuboższych ośrodków miejskich.

Surowych słów użył Papież, piętnując „plagę społeczną” korupcji, która niszczy tkankę społeczną i „nadweręża” demokrację danego kraju. Na zakończenie zachęta do pielęgnowania wymiaru „bezinteresowności” w działalności przedsiębiorczej i do tworzenia dla migrantów „możliwości pracy godnej, stabilnej i obficie dostępnej, zarówno w miejscach, skąd pochodzą, jak i w tych, do których przybywają”.

O tym, że uchodźcy i uciekinierzy powinni „móc czuć się naprawdę 'w domu' w naszych wspólnotach”, Franciszek mówił także podczas wcześniejszej audiencji, udzielonej członkom rady przedstawicielstw Caritas Internationalis, których zachęcał do „wspierania z nowym zaangażowaniem procesów rozwoju i dążeń pokojowych w krajach, skąd ci nasi bracia i siostry uciekają lub wyjeżdżają w poszukiwaniu lepszej przyszłości”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI