Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pielgrzymi ufności

· W Rzymie młodzież ze wspólnoty Taizé ·

Dziś pojawiła się na półkach księgarskich książka «Pielgrzymi ufności» (Bolonia, EMI, 2012, str. 127, euro 10), napisana przez przeora Taizé z okazji zbliżającego się spotkania młodzieży w Rzymie, zorganizowanego przez wspólnotę. Zamieszczamy poniżej wstęp do książki.

Dziś wiara w Boga jest coraz bardziej podawana pod dyskusję, zwłaszcza w świecie zachodnim. Zwykła myśl, że Bóg istnieje, zdaje się coraz trudniejsza. Jak można, we wszechświecie, którego złożoność i nieskończoność znamy coraz lepiej, wyobrazić sobie wszechobecność Boga, który zajmuje się równocześnie wszystkim i każdą istotą ludzką?

Młodzieży, która przybywa do Taizé w poszukiwaniu wiary, czasem w poszukiwaniu powołania, często mówię: wiara dziś stanowi ryzyko, ryzyko ufności. Aby ponieść  to ryzyko, musimy zaangażować całe nasze człowieczeństwo, wszystkie nasze zdolności, zarówno przymioty serca, jak i umysłu.

Oby wielu młodych ludzi mogło lepiej pojąć, że wiara nie jest najpierw przylgnięciem do prawd, lecz osobistą więzią z Bogiem! Centrum naszej wiary jest Zmartwychwstały obecny pośród nas, którego łączy osobista więź miłości z każdym.

Blisko trzydzieści lat temu brat Roger rozpoczął «pielgrzymkę ufności na ziemi». Z miasta do miasta, poprzez spotkania w Europie i na innych kontynentach, prosząc o gościnę rodziny, które otwierają drzwi swoich domów, chcemy pozwolić nowym pokoleniom, by dawały świadectwo o tym, że Chrystus ustanowił nową solidarność, która obejmuje całą rodzinę ludzką, ponad granicami politycznymi, etnicznymi, socjologicznymi, wyznaniowymi i  religijnymi.

Nasza pielgrzymka ufności pragnie, razem z młodzieżą, szukać odpowiedzi na pytanie, jak realizować w praktyce tę nową solidarność. Wyznaczyliśmy sobie czas do sierpnia 2015 r. - momentu «spotkania nowej solidarności» w Taizé – by pozwolić młodym ludziom na zmobilizowanie  energii, złączenie w jedną całość oczekiwań, doświadczeń, i wyruszenie z nowym zapałem w teraźniejszość.

Razem z młodymi pokoleniami chcemy głosić, że życie w braterstwie, przyniesione przez Chrystusa, które w pełni zrealizuje się w dniu ostatnim, jest rzeczywistością możliwą już dzisiaj. Chcielibyśmy już dziś żyć tym, co w oczach ludzkich nie wydaje się możliwe, ponieważ wiemy, że dla Boga nic nie jest niemożliwe.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI