Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pełne poparcie kardynałów doradców dla Papieża

· Podczas spotkania na "Anioł Pański" wezwanie do praktykowania sprawiedliwości ożywianej przez miłosierdzie ·

 «W związku z ostatnimi wydarzeniami rada kardynałów wyraża pełne poparcie dla dzieła papieża, zapewniając jednocześnie o pełnej akceptacji i wsparciu jego osoby i jego magisterium». Ta deklaracja rozpoczęła dzisiaj, w poniedziałek 13 lutego rano XVIII zebranie Papieża Franciszka z kardynałami doradcami. Na początku obrad – które będą trwały do środy 15 lutego – kard. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, koordynator grupy, po wygłoszeniu przemówienia powitalnego do Papieża, podziękował w imieniu wszystkich członków za przemówienie bożonarodzeniowe do Kurii Rzymskiej, wygłoszone przez Papieża 22 grudnia ub. r., dostrzegając w nich zachętę i wskazówki dla obrad rady.

Poprzednie zebrania odbyły się w dniach: 1-3 października i 3-5 grudnia 2013 r., 17-19 lutego, 27-30 kwietnia, 1-4 lipca, 15-17 września i 9-11 grudnia 2014 r., 9-11 lutego, 13-15 kwietnia, 8-10 czerwca, 14-16 września i 10-12 grudnia 2015 r., 8-9 lutego, 11-13 kwietnia, 6-8 czerwca, 12-14 września i 12-14 grudnia 2016 r.

Swoje przywiązanie do Papieża wyrazili także bardzo liczni wierni, którzy na placu św. Piotra uczestniczyli w modlitwie «Anioł Pański», przed którą Papież skomentował kazanie na górze (Mt 5, 17-37). Tylko sprawiedliwość «ożywiana przez miłość, miłość bliźniego, miłosierdzie» może «urzeczywistnić treść przykazań, bez ryzyka popadnięcia w formalizm», powiedział Papież, przypominając, że w tym fragmencie Pan «chce pomóc swoim słuchaczom w nowym odczytaniu prawa Mojżeszowego». To, co zostało bowiem usankcjonowane przez dawne przymierze, «było prawdą, ale nie było wszystkim: Jezus przyszedł, by wypełnić i promulgować w sposób ostateczny prawo Boże, co do joty».

Franciszek omówił w szczególności trzy uczynki wskazane we fragmencie Ewangelii: zabójstwo, cudzołóstwo i przysięganie. W odniesieniu do pierwszego Papież podkreślił, że przykazanie «nie zabijaj» zostaje złamane «nie tylko przez rzeczywiste zabójstwo», ale również przez zachowania, «które obrażają godność osoby ludzkiej, z obraźliwymi słowami włącznie». W związku z tym Papież zauważył: «Jesteśmy przyzwyczajeni do mówienia znieważających słów, wypowiadamy je tak samo jak 'dzień dobry'. Tymczasem mają taki sam cel jak zabójstwo: kto znieważa brata, zabija brata w swoim sercu».

W odniesieniu do cudzołóstwa Papież przestrzegł przed pokusą patrzenia na «cudzą kobietę jak na własność». O przysiędze mówił jako o «przejawie niepewności i dwulicowości cechującej ludzkie relacje». W ten sposób «wykorzystuje się instrumentalnie władzę Boga» we «własnych sprawach», które należy przeżywać w «klimacie przejrzystości i ufności». Do tych myśli nawiązał następnie po odmówieniu modlitwy, kiedy Papież poprosił o to, by «nie znieważać, nie patrzyć złym wzrokiem, wzrokiem żądnym posiadania na kobietę drugiego; nie przysięgać».

Rozważanie podczas spotkania na «Anioł Pański» 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI