Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Pasterze słuchający ludu

· Papież Franciszek przypomina, że urząd biskupa jest posługą miłości ·

Pokorni i ojcowscy, potrafiący zawsze iść i trwać z ludem

Biskup zgodnie z wolą Boga przyjmuje z wielkodusznością misję strzeżenia powierzonego mu stada, towarzyszy mu w drodze i pozostaje zawsze przy swoich owcach. Potwierdził to Papież Franciszek, przyjmując w czwartek 19 września rano grupę biskupów mianowanych w ostatnich miesiącach, którzy w tych dniach uczestniczą w kursie zorganizowanym przez Kongregację ds. Biskupów we współpracy z Kongregacją dla Kościołów Wschodnich. «Wasza obecność – powiedział  Papież – nie jest drugorzędna, jest niezbędna. Domaga się jej sam lud, który chce widzieć, że jego biskup idzie razem z nim, że jest blisko niego. Potrzebuje jej, by żyć i oddychać! Nie zamykajcie się! Idźcie do waszych wiernych, również na peryferie waszych diecezji i na wszystkie te 'peryferie egzystencjalne', gdzie jest cierpienie, samotność, degradacja człowieka». Papież zachęcił również, by «iść w kierunku, który potrafi zwietrzyć lud Boży, by znajdować nowe drogi», i zalecił uwagę, by nie ulec «duchowi karierowiczostwa» i ambicji.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

28 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI