Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Paradoks obfitości

· Papież krytykuje marnowanie żywności i wzywa do odważnej polityki, mającej na celu przezwyciężenie nierówności i ochronę środowiska ·

Jest żywność dla wszystkich, ale nie wszyscy mogą jeść, podczas gdy w dalszym ciągu produkty spożywcze są marnowane i wyrzucane: jest to «paradoks obfitości», a mówi o tym Papież Franciszek w przesłanie wideo do uczestników dnia poświęconego «Ideom na Expo», który odbywa się w sobotę 7 lutego w Mediolanie. Ponawiając zachętę, by «pokonać pokusę sofizmów, nominalizmów, tych, którzy usiłują coś robić, ale bez życiowego konkretu», Papież zasugerował «trzy konkretne postawy», by stawić czoło problemowi żywności na ziemi. 

Przede wszystkim wezwał, by wychodzić poza «pragmatyzm kryzysowy», który nie pozwala dostrzegać «strukturalnych przyczyn» ubóstwa. «Pamiętajmy – przestrzegł – że korzeniem wszelkiego zła jest nierówność», u której początków leży dominacja «prawa współzawodnictwa, zgodnie z którym najsilniejszy pokonuje słabszego». Jesteśmy zatem w obliczu systemu gospodarczego, który «zabija», bo pozwala, by zwyciężyła nie tylko logika «wyzysku», ale również «odrzucenia»: wykluczeni stają się «odpadami» i «resztkami». Stąd wskazówka, by dokonywać dwóch priorytetowych wyborów: «rezygnować z absolutnej autonomii rynków i spekulacji finansowej i przede wszystkim usuwać strukturalne przyczyny nierówności».

Papież przedstawił również wymiar miłości bliźniego jako zasadniczy dla «zdrowej polityki gospodarczej». «Filarów» zarządzania sprawami publicznymi, według Franciszka, należy poszukiwać w godności osoby ludzkiej i w dobru wspólnym

«Bądźcie odważni – zalecił – i nie lękajcie się zadawać sobie pytań, w projekatch politycznych i ekonomicznych, odnośnie do szerszego znaczenia życia, ponieważ pomaga wam to służyć naprawdę dobru wspólnemu i da wam siłę do pomnażania i udostępniania wszystkim dóbr tego świata».

Na koniec Papież zwrócił uwagę na potrzebę «urzeczywistnienia świata sprawiedliwego i solidarnego» bez tracenia z oczu źródła i przeznaczenia dóbr ziemi, która – przypomniał - «została nam powierzona, aby mogła być dla nas matką, potrafiącą dać każdemu to co konieczne do życia». Nie jesteśmy więc «właścicielami», lecz «stróżami» ziemi: nie jest to «dziedzictwo, które otrzymaliśmy po naszych rodzicach», lecz «pożyczka, której udzielają nam nasze dzieci, abyśmy jej strzegli i ją pomnażali, by wróciła do nich». «Ziemia – powiedział Papież – jest wielkoduszna i sprawia, że nie brakuje niczego tym, którzy jej doglądają. Ziemia, która jest matką wszystkich, domaga się szacunku, a nie przemocy czy - gorzej jeszcze – arogancji panów». Musimy oddać ją naszym dzieciom «w lepszym stanie, zadbaną, bo jest to pożyczka, której one udzieliły nam». Zaangażowanie to, według Franciszka, nie jest zadaniem «wyłącznie chrześcijan», lecz «wszystkich». I wymaga postawy «dobroci» i «czułości», by nie pozwolić, ażeby «znaki zniszczenia i śmierci towarzyszyły drodze tego naszego świata».

Tekst przesłania wideo pod włosku

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI