Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Papież ustanawia Komitet Bezpieczeństwa Finansowego

· Motu proprio mające na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i proliferacji broni masowego rażenia oraz zwalczanie tych zjawisk ·

Papież Franciszek wydał w czwartek 8 sierpnia motu proprio w sprawie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i  proliferacji broni masowego rażenia  oraz zwalczania tych zjawisk. Nawiązując do działań podjętych przez Benedykta XVI w tej dziedzinie, na mocy motu proprio, ogłoszonego 30 grudnia 2010 r., w sprawie zapobiegania i zwalczania działalności nielegalnej w dziedzinie finansowej i monetarnej, motu proprio Papieża Franciszka umacnia zaangażowanie Stolicy Apostolskiej w zapobieganie praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i  proliferacji broni masowego rażenia oraz zwalczanie tych zjawisk. W szczególności nowe motu proprio rozszerza stosowanie przepisów prawa watykańskiego w tej dziedzinie na dykasterie Kurii Rzymskiej oraz inne instytucje i zakłady podlegające Stolicy Apostolskiej, a także na organizacje non profit, które mają kanoniczną osobowość prawną i siedzibę w Państwie Watykańskim.

Zostaje wzmocniona funkcja nadzorcza i regulacyjna Urzędu Informacji Finansowej. Ustanawia się funkcję nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami, które prowadzą profesjonalną działalność natury finansowej, stosując się tym samym do zalecenia Komitetu Moneyval Rady Europy, powierzając ją Urzędowi Informacji Finansowej. Ustanawia się Komitet Bezpieczeństwa Finansowego, którego statut jest załączony do motu proprio, mający na celu koordynowanie zainteresowanych urzędów Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i  proliferacji broni masowego rażenia oraz zwalczania tych zjawisk.

Tekst motu proprio i statutu Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego jest opublikowany na stronie internetowej Stolicy Apostolskiej

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

19 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI