Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Papież pokoju

· W kwietniu 1963 r. encyklika została przyjęta w niezwykły sposób przez prasę międzynarodową ·

11 kwietnia 1963 r. – po tym, jak została podpisana rano 9 kwietnia w obecności kamer telewizyjnych i fotografów, podczas ceremonii publicznej, która przełamując wielowiekowy protokół przyczyniła się do jej upowszechnienia na skalę planetarną – została opublikowana Pacem in terris Jana XXIII, której poświęcamy miejsce w dzisiejszym wydaniu naszego dziennika.

Jak referuje z obfitością szczegółów Andrea Possieri, encyklika zyskała nadzwyczajne przyjęcie w prasie międzynarodowej, wzbudzając reakcję światowej opinii publicznej, jaka do dziś ma niewiele podobnych przykładów w czasach współczesnych. Dzienniki wszystkich krajów, od Stanów Zjednoczonych po Związek Radziecki, od Francji po Niemcy, Od Jugosławii po Polskę, od Anglii po Hiszpanię, aż po Japonię poświęciły ogłoszeniu tego tekstu bardzo wiele miejsca. Jednakże znaczna część komentarzy forsowała polityczne odczytanie encykliki, zapoczątkowując tym samym mit „Roncallego lewicowego” w przeciwieństwie do Pacellego reakcyjnego.

Lucetta Scaraffia natomiast w tekście opublikowanym na łamach „La Croix”, który przedstawiamy, ujmuje dziedzictwo encykliki papieża Jana i jej zawsze aktualne przesłanie: „W orędziu na 46. Dzień Pokoju 1 stycznia 2013 r. Benedykt XVI, wspominając 50. rocznicę Pacem in terris , nawiązał do podstawowej tezy tego dokumentu, a mianowicie, że warunkiem pokoju jest utrwalenie się warunków prawdy, sprawiedliwości i miłości”.

„Negowanie prawdy – kończy Scaraffia – prowadzi do podziałów w społeczeństwie, odrzucania ze strony innych kultur, które nie akceptują tej obłudy, nowych napięć i konfliktów. Ponieważ pokój może się urzeczywistnić tylko wtedy, kiedy wszyscy są zgodni co do pewnych fundamentalnych i oczywistych prawd”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI